Johan Nilsson

Johan Nilsson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303622
Rumsnummer: F3119

Mitt primära forskningsintresse är nutida amerikansk film och populärkultur. Specifikt har min forskning berört poetiken och politiken hos den amerikanska filmsatiren. Jag är även verksam inom American Studies.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Nilsson, J. (2009). American critic: Satire and political discourse in Warren Beatty's Bulworth. American Studies in Scandinavia, 41 (2), 45-59.

Artiklar, recensioner

Nilsson, J. (2013). Hanne Bruun: Dansk tv-satire: Underholdning med kant. København: Books on Demand GmbH. 2011.. MedieKultur, 29 (55), 120-123.

Böcker

Nilsson, J. (2013). American Film Satire in the 1990s: Hollywood Subversion. New York: Palgrave Macmillan.

Doktorsavhandlingar

Nilsson, J. (2011). Hollywood subversion: American film satire in the 1990s. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nilsson, J. (2015). Rictus Grins and Glasgow Smiles: The Joker as Satire. I: Robert Moses Peaslee and Robert G. Weiner, The Joker: a serious study of The Clown Prince of Crime. Jackson: University Press of Mississippi.

Lilja, M. & Nilsson, J. (2010). Poetry in sound and image: Jan Troell's early TV films. I: Mariah Larsson, Anders Marklund, Swedish film: an introduction and reader (ss. 256-262). Lund: Nordic Academic Press.

Lilja, M. & Nilsson, J. (2008). Poesi i ljud och bild: Jan Troell som tv-filmare. I: Tobias Janson, Malin Wahlberg, TV-pionjärer och fria filmare: en bok om Lennart Ehrenborg (ss. 231-237). Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.

Konferensbidrag

Nilsson, J. (2014). Made in Lidköping: Mats Helge Olsson's American Images. Konferensbidrag vid Eighth Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies, Örebro, September 26-27, 2014.

Nilsson, J. (2012). Dear Hunters: Ecocriticism on YouTube. Konferensbidrag vid Ecologies of the Visual Conference, Trondheim, September 6-7, 2012.

Nilsson, J. (2012). Rictus Grins and Glasgow Smiles: The Joker as Satire. Konferensbidrag vid Seventh Biennial Conference of the Swedish Association for American Studies, Uppsala, September 20-22, 2012.

Uppdaterad: 2016-02-04

Sidansvarig: Johan Nilsson