Leonor Camauer

Leonor Camauer
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-302140
Rumsnummer: F3162

Leonor Camauër, Fil.Dr., Docent i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS), Örebro universitet.
Mina huvudsakliga forskningsintressen omfattar mediernas roll i identitetsskapande processer, medborgardkap och mediernas roll i multietniska samhällen. Doktorsavhandlingen (2000) undersökte fyra kvinnoorganisationers mediebruk och medieproduktion med etnografiska metoder. Min forskning om medier i det multietniska samhället har lagt focus på minoriteters medieproduktion, statlig minoritets mediepolitik, minorieters deltagande i main stream medieproduktion, den diskursiva konstruktionen av ‘kulturskillnader’ i main stream medier och medierapporteringen om publiceringen av Mohammedkarikatyren i Sverige. Jag var 2008-2011 forskningsledare för den svenska delen av det EU-finansierade (7:e ramprogrammet) projektet Medier och medborgarskap: Transnationella televisionskulturers formande av politiska identiteter i EU. Jag var jag med om att starta det nordiska forskningsnätverket Media, Migration and Society. Sedan 2012 arbetar jag med det VR-finansierade projektet Vanliga männikor på tv, som undersöker, från ett historiskt perspektiv, vanliga människors deltagande i tv-program mellan 1960-talet and 2010-talet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Camauër, L. (2010). Media menus of Arabic speakers: Stockholm. Journalism - Theory, Practice & Criticism, 11 (6), 751-754.

Kapitel i böcker, del av antologier

Camauër, L. (2011). ’Drumming, drumming, drumming’: diversity work in Swedish newsrooms. I: Elisabeth Eide, Kaarina Nikunen, Media in motion: cultural complexity and migration in the Nordic region (ss. 37-51). Farnham: Ashgate.

Camauër, L. (2011). Making a (small) difference?: Swedish media workers' views on the contributions of their ethnic minority colleagues. I: Heike Graf, Diversity in theory and practice: news journalists in Sweden and Germany (ss. 149-177). Göteborg: Nordicom.

Camauër, L. (2010). Constructing 'close' and 'distant' muslim identities: the Mohammed cartoon in the Swedish newspaper Nerikes Allehanda. I: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 137-160). Göteborg: Nordicom.

Camauër, L. (2007). Så många "kulturskillnader" – så få nyanser …. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (ss. 112-132). Stockholm: Carlssons.

Nohrstedt, S. A. & Camauër, L. (2006). Introduktion. I: Leonor Camauër, Stig Arne Nohrstedt, Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen : rapport (ss. 9-34). Stockholm: Fritzes.

Camauër, L. (2006). Mediearbetare med utländsk bakgrund och majoritetsmediers diskrimineringsmekanismer. I: Leonor Camauër, Stig Arne Nohrstedt, Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen : rapport (ss. 35-87). Stockholm: Fritzes.

Samlingsverk (redaktör)

Camauër, L. (ed.) & Nohrstedt, S. A. (ed.) (2006). Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen : rapport. Stockholm: Fritze (Statens offentliga utredningar 2006:21).

Uppdaterad: 2016-02-04

Sidansvarig: Leonor Camauer