Margareta Gustafsson

Margareta Gustafsson
Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303643
Rumsnummer: P2452

Margareta Gustafsson är legitimerad sjuksköterska sedan år 1973 och har en specialistsjuksköterske-examen i intensivvård. Hon tog examen som medicine doktor med inriktning hälso-och vårdvetenskap år 2003 med avhandlingen Konsekvenser av en akut traumatisk handskada. En prospektiv studie av patientens situation det första året efter olyckan. Efter disputationen arbetar hon som universitetslektor på Enheten för omvårdnad, Institutionen för Hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet.

Undervisning

Margareta Gustafsson undervisar i vetenskaplig metodik, förbättringskunskap, evidensbaserad vård och patientsäkerhet samt handleder studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå vid självständiga arbeten/ avhandlingsarbeten inom ämnet omvårdnadsvetenskap.

Forskningsinriktning/aktuella projekt

Margareta Gustafsson är leg sjuksköterska med lång yrkeserfarenhet av arbete inom akutsjukvård. Hon disputerade 2003 vid Örebro universitet. Hennes forskning har främst fokus på konsekvenser av att drabbas av akut sjukdom eller skada där omvårdnadsåtgärder kan innebära skillnad. En kohort av patienter med akut traumatisk handskada har följts upp under tio år, bl.a. för upplevd funktionsförlust, smärta, livskvalitet och traumatisk stress. Andra studier har undersökt riskfaktorer för negativa följder av en akut höftfraktur, resultat som har betydelse för ortopedsjuksköterskors utskrivningsplanering. Inom forskningsområdet som gäller patienter med höftskada ingår även interventionsstudier för att minska urinvägsproblem vid höftkirurgi. Patientundervisning till patienter med kronisk njursvikt samt hjärtsvikt är andra forskningsområden. Kunskap hos dessa patienter har stor betydelse eftersom deras behandling kräver att de är delaktiga och tar ansvar för sin egenvård. Ett annat forskningsområde är sjuksköterskestudenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning (VFU). I denna forskning ingår multicenterstudier som undersöker betydelsen av ramar och pedagogiska verktyg för lärande och utveckling av professionskunskaper under VFU.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Blomberg, K. , Isaksson, A. , Allvin, R. , Bisholt, B. , Ewertsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & et al. (2016). Work stress among newly graduated nurses in relation to workplace and clinical group supervision. Journal of Nursing Management, 24 (1), 80-87.

Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Blomberg, K. , Holmström, I. K. & Allvin, R. (2015). Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: A questionnaire study. Nurse Education Today, 35 (12), 1169-1174.

Ross, A. , Ohlsson, U. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2015). Evaluation of an intervention to individualise patient education at a nurse-led heart failure clinic: a mixed-method study. Journal of Clinical Nursing, 24 (11-12), 1594-1602.

Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & Bisholt, B. (2015). Nurse teacher models in clinical education from the perspective of student nurses: A mixed method study. Nurse Education Today, 35 (12), 1289-1294.

Gustafsson, M. , Blomberg, K. & Holmefur, M. (2015). Test-retest reliability of the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) scale. Nurse Education in Practice, 15 (4), 253-257.

Sundler, A. J. , Björk, M. , Bisholt, B. , Ohlsson, U. , Engström, A. K. & Gustafsson, M. (2014). Student nurses' experiences of the clinical learning environment in relation to the organization of supervision: a questionnaire survey. Nurse Education Today, 34 (4), 661-666.

Blomberg, K. , Bisholt, B. , Engström, A. K. , Ohlsson, U. , Sundler, A. J. & Gustafsson, M. (2014). Swedish nursing students' experience of stress during clinical practice in relation to clinical setting characteristics and the organisation of the clinical education. Journal of Clinical Nursing, 23 (15-16), 2264-2271.

Bisholt, B. , Ohlsson, U. , Engström, A. K. , Sundler, A. J. & Gustafsson, M. (2014). Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings. Nurse Education in Practice, 14 (3), 304-310.

Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. & Isaksson, A. (2013). Patients' experiences of bladder emptying in connection with hip surgery: an issue but of varying impact. Journal of Advanced Nursing, 69 (12), 2686-2695.

Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. , Johansson, J. , Norlin, R. & Hagberg, L. (2013). Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients: a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis. International Journal of Nursing Studies, 50 (12), 1589-1598.

Gustafsson, M. , Gustafsson, D. , Hälleberg-Nyman, M. , Bergentz, G. & Norlin, R. (2012). Identifying clinically relevant groups of hip fracture patients at risk of adverse outcomes by using classification tree analysis. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 17 (1), 38-47.

Gustafsson, M. , Windahl, J. & Blomberg, K. (2012). Ten years follow-up of trauma-related psychological distress in a cohort of patients with acute traumatic hand injury. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 16 (3), 128-135.

Gustafsson, M. , Hagberg, L. & Holmefur, M. (2011). Ten years follow-up of health and disability in people with acute traumatic hand injury: pain and cold sensitivity are long-standing problems. Journal of Hand Surgery - British and European Volume, 36 (7), 590-598.

Hälleberg-Nyman, M. , Johansson, J. , Persson, K. & Gustafsson, M. (2011). A prospective study of nosocomial urinary tract infection in hip fracture patients. Journal of Clinical Nursing, 20 (17-18), 2531-2539.

Hälleberg-Nyman, M. , Johansson, J. & Gustafsson, M. (2010). A randomised controlled trial on the effect of clamping the indwelling urinary catheter in patients with hip fracture. Journal of Clinical Nursing, 19 (3-4), 405-413.

Gustafsson, M. & Ahlström, G. (2006). Emotional distress and coping in the early stage of recovery following acute traumatic hand injury: a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 43 (5), 557-565.

Gustafsson, M. , Edvardsson, T. & Ahlström, G. (2006). The relationship between function, quality of life and coping in patients with low-grade gliomas. Supportive Care in Cancer, 14 (12), 1205-1212.

Gustafsson, M. & Ahlström, G. (2004). Problems experienced during the first year of an acute traumatic hand injury: a prospective sudy. Journal of Clinical Nursing, 13 (8), 986-995.

Gustafsson, M. , Amilon, A. & Ahlström, G. (2003). Trauma-related distress and mood disorders in the early stage of an acute traumatic hand injury. Journal of Hand Surgery - British and European Volume, 28B (4), 332-338.

Gustafsson, M. , Persson, L. & Amilon, A. (2002). A qualitative study of coping in the early stage of acute traumatic hand injury. Journal of Clinical Nursing, 11 (5), 594-602.

Gustafsson, M. , Persson, L. & Amilon, A. (2000). A qualitative study of stress factors in the early stage of acute traumatic hand injury. Journal of Advanced Nursing, 32 (6), 1333-1340.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Gustafsson, M. (2003). Konsekvenser av en akut traumatisk handskada: en prospektiv studie av patientens situation under det första året efter olyckan. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.

Konferensbidrag

Sundler, A. J. , Björk, M. , Ohlsson, U. , Bisholt, B. , Kullén Engström, A. , Blomberg, K. & Gustafsson, M. (2013). Nursing students experiences of the supervisory relationship during their last clinical place-ment in the nursing programme. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 september, 2013.

Gustafsson, M. , Bisholt, B. , Blomberg, K. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Sundler, A. J. (2013). Different nurse teacher models in the clinical practice of nursing students. I: NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference. Konferensbidrag vid NET2013 24th International Networking for Healthcare Education Conference, Cambridge, UK, 3-5 September, 2013.

Bisholt, B. , Blomberg, K. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. & Gustafsson, M. (2012). Vårdorganisation och sjuksköterskestudenters värdering av lärandemiljö. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar, 17-18 November 2012, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet..

Blomberg, K. , Bisholt, B. , Sundler Johansson, A. , Kullén Engström, A. & Gustafsson, M. (2012). Riskfaktorer för stress hos sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning. I: Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. Konferensbidrag vid Verksamhetsförlagd utbildning i högskolans vårdutbildningar – möjligheter och utmaningar. 17-18 November, Stockholm, Svensk sjuksköterskeförening och Linnéuniversitetet..

Blomberg, K. , Allvin, R. , Ewertsson, M. , Gustafsson, M. , Kullén Engström, A. , Ohlsson, U. , Sundler Johansson, A. & Bisholt, B. (2012). Clinical group supervision in nursing education for integrate ethical reasoning – students and supervisors’ view. Konferensbidrag vid 13th International Nursing Ethics Conference, October 4 – 6, 2012, Izmir, Turkey..

Manuskript

Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. & Isaksson, A. An issue but of varying impact : a descriptive study of hip surgery patients’ experiences of bladder emptying and urinary catheterisation

Hälleberg-Nyman, M. , Gustafsson, M. , Langius-Eklöf, A. , Johansson, J. , Norlin, R. & Hagberg, L. Intermittent versus indwelling urinary catheterisation in hip surgery patients : a randomised controlled trial with cost-effectiveness analysis

Forslund, K. , Gustafsson, M. & Sörlie, V. Acute chest pain alarms : ambulance personnel's perceptions of the quality of the information received from the EMD-centre

Uppdaterad: 2016-02-12

Sidansvarig: Margareta Gustafsson