Marios Daoutis

Marios Daoutis
Tjänstetitel: Forskare
Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303238
Rumsnummer: P2314

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Daoutis, M. (2013). Knowledge based perceptual anchoring: grounding percepts to concepts in cognitive robots. Künstliche Intelligenz, 1-4.

Daoutis, M. , Coradeschi, S. & Loutfi, A. (2012). Towards concept anchoring for cognitive robots. Intelligent Service Robotics, 5 (4), 213-228.

Daoutis, M. , Coradeschi, S. & Loutfi, A. (2012). Cooperative knowledge based perceptual anchoring. International journal on artificial intelligence tools, 21 (3).

Daoutis, M. , Coradeschi, S. & Loutfi, A. (2009). Grounding commonsense knowledge in intelligent systems. Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, 1 (4), 311-321.

Loutfi, A. , Coradeschi, S. , Daoutis, M. & Melchert, J. (2008). Using Knowledge Representation for Perceptual Anchoring in a Robotic System. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 17 (5), 925-944.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Daoutis, M. (2013). Knowledge based perceptual anchoring: grounding percepts to concepts in cognitive robots. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Broxvall, M. & Daoutis, M. (2013). Developing Medical Image Processing Algorithms for GPU assisted parallel computation. I: C H Chen, Computer Vision in Medical Imaging (ss. 245-270). . World Scientific.

Daoutis, M. , Coradeschi, S. & Loutfi, A. (2012). Knowledge representation for anchoring symbolic concepts to perceptual data. I: Springet Publishing, Bridges between the Methodological and Practical Work of the Robotics and Cognitive Systems Communities - From Sensors to Concepts. . Springer Publishing Company.

Dofs Sundin, M. (2006). Elfströms reklamfilmer i Gävle: hygien och genus. I: Hammar, Björn, Medierade offentligheter och identitet (ss. 171-198). Gävle: Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Högskolan i Gävle.

Konferensbidrag

Daoutis, M. & Mavridis, N. (2014). Towards a Model for Grounding Semantic Composition. Konferensbidrag vid AISB-Artificial Intelligence and the Simulation of Behaviour 2014. Goldsmiths, University of London, United Kingdom:

Daoutis, M. , Coradeschi, S. & Loutfi, A. (2009). Integrating common sense in physically embedded intelligent systems. I: Callaghan, V; Kameas, A; Reyes, A; Royo, D; Weber, M, INTELLIGENT ENVIRONMENTS 2009. Konferensbidrag vid 5th International Conference on Intelligent Environments, 2009, Barcelona, SPAIN (ss. 212-219). IOS PRESS, NIEUWE HEMWEG 6B, 1013 BG AMSTERDAM, NETHERLANDS.

Daoutis, M. , Coradeschi, S. & Loutfi, A. (2009). Integrating common sense in physically embedded intelligent systems. I: V. Callaghan, A. Kameas, A. Reyes, D. Royo, M. Weber, Intelligent environments 2009. Konferensbidrag vid 5th International Conference on Intelligent Environments, Barcelona 2009 (ss. 212-219). Amsterdam: IOS Press.

Uppdaterad: 2015-01-02

Sidansvarig: Marios Daoutis