Martin Karlsson

Martin Karlsson
Tjänstetitel: Postdoktor, forskningsrådgivare
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303627
Rumsnummer: -

Martin Karlsson är doktor i statskunskap. Hans forskningsintressen kretsar kring politisk representation, kommunikation mellan medborgare och förtroendevalda, samt informations- kommunikationsteknologins betydelse för demokratin. Han studerar inom ramen för sitt avhandlingsprojekt hur förtroendevalda realiserar sin roll som politiska representanter och kommunicerar med medborgare via olika fora så som lokala medborgardialoger, politiska internetforum och bloggar.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Joachim, Å. & Karlsson, M. (2016). The feminine style, the male influence, and the paradox of gendered political blogspace. Information, Communication and Society.

Öhlén, M. & Karlsson, M. (2015). Ideologisk konvergens mellan öst och väst?: de europeiska partifamiljerna 1990-2013. Nordisk Østforum, 29 (2), 167-189.

Karlsson, F. , Åström, J. & Karlsson, M. (2015). Information security culture: state-of-the-art review between 2000 and 2013. Information Management and Computer Security, 23 (3), 246-285.

Karlsson, M. & Åström, J. (2014). The political blog space: A new arena for political representation?. New Media and Society.

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2013). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling. Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 17 (4), 49-70.

Åström, J. , Hinsberg, H. , Jonsson, M. E. & Karlsson, M. (2013). Crisis, innovation and e-participation: towards a framework for comparative research. Lecture Notes in Computer Science, 8075, 26-36.

Karlsson, M. (2013). Carrots and sticks: Internet governance in non-democratic regimes. International Journal of Electronic Governance, 6 (3), 179-186.

Karlsson, M. (2013). Representation as interactive communication: theoretical considerations and empirical findings. Information, Communication and Society, 16 (8), 1201-1222.

Linde, J. & Karlsson, M. (2013). The dictator’s new clothes: the relationship between e-participation and quality of government in non-democratic regimes. International Journal of Public Administration, 36 (4), 269-281.

Åström, J. & Karlsson, M. (2013). Blogging in the shadow of parties: exploring ideological differences in online campaigning. Political Communication, 30 (3), 434-455.

Karlsson, M. (2012). Participatory initiatives and political representation: the case of local councillors in Sweden. Local Government Studies, 38 (6), 795-815.

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2012). I betraktarens ögon: betydelsen av kön och ålder för studenters läraromdömen. Högre Utbildning, 2 (1), 19-32.

Karlsson, M. (2012). Understanding divergent patterns of political discussion in online forums: evidence from the European Citizens’ Consultations. Journal of Information Technology & Politics, 9 (1), 64-81.

Åström, J. , Karlsson, M. , Linde, J. & Pirannejad, A. (2012). Understanding the rise of e-participation in non-democracies: domestic and international factors. Government Information Quarterly, 29 (2), 142-150.

Åström, J. & Karlsson, M. (2011). Left and right in the blogosphere: ideological differences in online campaigning. Lecture Notes in Computer Science, 6847, 13-24.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Karlsson, M. (2013). Covering distance: essays on representation and political communication. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Karlsson, M. & Åström, J. (2015). Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin?. I: Låt fler forma framtiden!: Forskarantologi från 2014-års Demokratiutredning (ss. 559-605). Stockholm: Wolters Kluwers.

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2015). Partimedlemmar. I: Magnus Hagevi, Partier och partisystem (ss. 91-104). Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, M. (2015). Interactive, qualitative & inclusive?: assessing the deliberative capacity of the political blogosphere. I: Jezierska, K., & Koczanowicz, L., Democracy in dialogue, dialogue in democracy. Farnham: Ashgate.

Karlsson, M. (2012). Democratic legitimacy and recruitment strategies in eParticipation projects. I: Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Empowering open and collaborative governance: technologies and methods for on-line citizen engagement in public policy making (ss. 3-20). . Springer Berlin/Heidelberg.

Karlsson, M. (2011). Connecting citizens to the European parliament: e-consultations as a tool for political representation. I: Mehmet Zahid Sobaci, E-parliament and ICT-based legislation: concept, experiences and lessons (ss. 80-102). Hershey, PA: IGI-Global.

Karlsson, M. (2011). What does it take to make online deliberation happen?: A comparative analysis of 28 online discussion forums. I: De Cindio F., Macintosh A., & Peraboni C., From e-Participation to Online Deliberation: Proceedings of the Fourth International Conference on Online Deliberation (ss. 142-156). Leeds: University of Leeds.

Karlsson, M. (2011). Kan medborgardialoger stärka den representativa demokratin?. I: Ann-Sofie Hellberg, Martin Karlsson, Erik Lundberg & Monika Persson, Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (ss. 113-124). Örebro: Örebro universitet.

Karlsson, M. (2010). A panacea for pan-European citizen participation?: Analysis of the 2009 European citizen consultations. I: Erik Amnå, New forms of citizen participation: normative implications (ss. 97-112). Baden-Baden: Nomos.

Konferensbidrag

Åström, J. , Ruoppila, S. , Ertiö, T. , Karlsson, M. & Thiel, S. (2015). Potentials and challenges of a living lab approach in research on mobile participation. I: Kenji Mase, Marc Langheinrich & Daniel Gatica-Perez, UbiComp/ISWC'15 Adjunct Adjunct Proceedings of the 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2015 ACM International Symposium on Wearable Computers. Konferensbidrag vid The 2015 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing (UbiComp 2015), Osaka, Japan, September 7-11, 2015 (ss. 795-800). New York, USA: ACM Press.

Karlsson, M. , Jonsson, M. & Joachim, Å. (2015). Did the Estonian Citizens’ assembly help restore political legitimacy?: Analyzing changes in vertical and horizontal trust among participants. I: ECPR General Conference Université de Montréal 2015. Konferensbidrag vid ECPR General Conference Université de Montréal 2015, Montreal, Canada, 26-29 August, 2015.

Karlsson, M. , Åström, J. & Jonsson, M. (2014). Did the Estonian Citizens’ assembly help restore political legitimacy?: Analyzing changes in vertical and horizontal trust among participants. Konferensbidrag vid Superdemocracy conference, 11-12 December 2014, Helsinki, Finland.

Åström, J. , Jonsson, M. & Karlsson, M. (2014). Can democratic innovations generate trust?: an e-­petitioning case study. Konferensbidrag vid 8th ECPR General Conference, University of Glasgow, Glasgow, UK, September 3-6, 2014.

Karlsson, M. & Åström, J. (2013). Social Media and Political Representation: (How) Are They Related?. Konferensbidrag vid 71st Annual Conference of the Midwestern Political Science Association.

Karlsson, M. (2012). How deliberative is the Swedish political blogosphere?. I: . Konferensbidrag vid Deliberative Democracy in Action: Theory, Practice and Evidence, 5 – 7 June 2012, Turku/Åbo, Finland.

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2011). Motstrategier eller undanmanövrar?: Svenska partiorganisationer i skuggan av en negativ medlemsutveckling. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga förbundets årsmöte, October 28-29 2011, Umeå, Sweden.

Åström, J. & Karlsson, M. (2011). Blogging in the shadow of parties: collectivism and individualism in the Swedish 2010 election. Konferensbidrag vid ECPR Joint Sessions, April 12-17 2011, St Gallen, Switzerland.

Karlsson, M. & Sohl, S. (2010). Who comes strengthened out of public deliberation?: Analyzing changes in political efficacy among participants in a deliberative conference. I: 3rd ECPR graduate conference. Konferensbidrag vid 3rd ECPR Graduate Conference, Dublin 30th of August – 1st of September 2010 (ss. 1-35).

Karlsson, M. (2010). What does it take to make online deliberation happen?: A comparative analysis of 28 online discussion forums. I: Fiorella De Cindio, Ann Machintosh, Cristian Peraboni, Online deliberation Fourth international conference, OD2010. Konferensbidrag vid Fourth international conference on Online deliberation, OD2010, Leeds, UK, 30 June – 2 July, 2010 (ss. 142-156).

Karlsson, M. (2010). Interactivity in political representation: A conceptual discussion and some empirical insights. I: ECPR Joint Sessions - Workshop 6: “The Developing Role of the Councillor in a Comparative European Context: Attitudes, Assumptions and Perceptions towards Aspects of Local Democracy”, Münster 22-27 March 2010..

Karlsson, M. (2009). Exploring the relationship between participatory engineering and political representation: The case of local political representatives in Sweden. I: the Nordic conference on municipalities (NORKOM  XVIII), Åbo 26-27 November 2009..

Karlsson, M. (2009). Förtroendefulla kommunmedborgare: En fråga om lyckad demokratipolitik eller välmående kommuner?. Konferensbidrag vid Statsvetenskapliga metodinternatet 2009: Umeå Universitet..

Rapporter

Karlsson, M. & Åström, J. (2015). Kan e-petitioner utveckla den representativa demokratin?. Stockholm: Regeringskansliet.

Åström, J. , Jonsson, M. , Hinsberg, H. & Karlsson, M. (2013). Case studies on e-participation policy: Sweden, Estonia and Iceland. Tallinn: Praxis Policy Center.

Johan, W. & Karlsson, M. (2011). Kontroverser utan avtryck: skolnedläggelsers påverkan på kommunala valresultat. Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (Nationella kommunforskningsprogrammets efra-rapportserie 2).

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2011). Mot medlemslösa partier: partiföreträdare om orsaker, konsekvenser och strategier kring en svikande medlemskår. Stockholm: Sektor 3 (Välfärdens förnyelse 1).

Samlingsverk (redaktör)

Hellberg, A. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Larsson, H. (ed.) , Lundberg, E. (ed.) & Persson, M. (ed.) (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (1ed.). Örebro: Örebro universitet (FOVU:s rapportserie 1).

Hellberg, A. (ed.) , Karlsson, M. (ed.) , Larsson, H. (ed.) , Lundberg, E. (ed.) & Persson, M. (ed.) (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet (1ed.). Örebro: Örebro universitet (FOVU:s rapportserie 1).

Övrigt

Karlsson, M. & Lundberg, E. (2013). En lägesrapport: Från medlemspartier till vad?. Stockholm

Isaksson, P. & Karlsson, M. (2012). Beyond blind optimism: Response to “Social media: 20 key lessons learnt for political engagement” by Dr. Terry Tucker. Luxemburg: Read-online.org.

Uppdaterad: 2016-02-12

Sidansvarig: Martin Karlsson