Nikolaos Venizelos

Nikolaos Venizelos
Tjänstetitel: Forskare
Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper
E-post: This is an email address
Telefon: 019-301028, 070 2558520
Rumsnummer: P1411

Bakgrund

Nikolaos Venizelos är professor emeritus och docent i biomedicin med inriktning klinisk kemi vid Institutionen för hälsovetenskap och Medicin, Örebro universitet, disputerad i medicin med inriktning klinisk kemi vid Karolinska Institutet, där han var verksam till 2001.

Venizelos har byggt upp det experimentella neuropsykiatriska forskningslabbet vid Enheten för klinisk medicin, som är ledande i världen inom membrantransport av tyrosin och tryptofan och neuropsykiatriska sjukdomar. Hans forskningsarbete fokuseras särskilt kring transporten av aminosyran tyrosin och tryptofan vid schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar som bipolär, autism och ADHD. Tyrosin och tryptofan är byggstenar (s.k. prekursorer) för dopamin och serotonin, hjärnans viktigaste signalsubstanser som är nödvändiga för centrala nervsystemet.

Prof. Nikolaos Venizelos och hans forskargrupp har i ett antal studier (se publikationer), visat att membrantransporten av tyrosin och tryptofan är starkt involverade i patofysiologin som berör schizofreni, bipolära-I patienter, autism. Senare studier visar att även ADHD sannolikt kan ha inverkan på regleringen av dopamin och serotoninomsättningen i patientens hjärna. Forskargruppen har även utvecklat och visat att den s.k. fibroblastmodellen, en särskilt humant cellulär in vitro teknik, är lämplig för studier av aminosyratransport vid neuropsykiska sjukdomar eftersom fibroblaster (hudceller) förfogar över alla transport system. Modellen utesluter därtill extern påverkan av läkemedel och andra omgivningsfaktorer.

Neuropsykiatriska forskningslabbet disponerar även en unik biobank (primära fibroblastlinjer från patienter med neuropsykiatriska sjukdomar och osteoporospatienter samt matchade kontroller), som används som modellsystem för att studera bl.a. transportmekanismerna för tyrosin och tryptofan inom neuropsykiatriska sjukdomar

Forskningsinriktning, samverkan

Venizelos aktuella forskning fokuseras på kartläggning av bl.a. proinflammatoriska cytokiners och miljögifters (hälsoskadliga industrikemikalier) roll på membrantransporten av tyrosin och tryptofan vid neuropsykiatriska sjukdomar. I samverkan med NGBI- Research Centre, kartläggs påverkan av probiotika och kortkedjiga fettsyror som butyrat på funktionaliteten av bl.a. tryptofan transporten, som är prekursor till signalsubstansen serotonin.

Externa samarbeten

Nationellt samarbetar Venizelos med grupp med Endokrinologin vid Karolinska Universitetssjukhuset, där tryptofantransportens roll hos män med idiopatisk osteoporos undersöks.

Internationellt bedriver han forskning i samarbete med en forskargrupp i New York (USA), för omprogrammering av fibroblaster från personer med autism, till så kallade Pluripotenta Stam Celler och vidare till nervceller. Forskningssamarbete bedrivs även med en forskargrupp vid National Hellenic Research Foundation i Aten, för att kartlägga troliga gemensamma (+/-) reglerande gener involverade i aminosyratransport vid neuropsykiatriska sjukdomar, genom systembiologi.

Huvudmålet med forskningen är att identifiera patofysiologiska och genetiska avvikelser på cellnivå, som kan knytas till patienternas beteendemässiga störningar. Detta skulle i ett längre perspektiv öppna möjligheter för bättre förståelse och mer anpassad behandling av schizofreni och närbesläktade neuropsykiska sjukdomar.

F.n. och på uppdrag, koordinerar Prof. Venizelos forskarkursen Tvärvetenskapliga seminarier 2,5 hp samt har utvalda föreläsningar inom masterprogrammet och i medicinsk toxikologi.

Metoder

  • Cellodling och Biobank faciliteter för primära fibroblast kulturer från humana hudbiopsier.
  • Aminosyra transportanalyser i fibroblaster med hjälp av "cluster-tray" tekniken.

Biobank faciliteter

Vävnad: Primära fibroblastlinjer från patienter med schizofreni, bipolär sjukdom, autism, ADHD och idiopatisk osteoporos samt matchade kontroller

Kontakt: This is an email address

Forskningsprojekt

  • Aminosyratransport/omega-3 och-6 fettsyresammansättningen i fibroblaster från patienter med schizofreni och bipolär sjukdom
  • Cellbiokemiska studier avseende aminosyretransport hos fibroblaster från barn med autism och betydande uppmärksamhetsproblem (ADHD)
  • Effects of perfluorinated compounds on the hepatic fatty acid oxidation in avian embryos using the tritium relesase assay
  • Functional characterization of tyrosine, alanine and tryptophan transport in human fibroblast cells
  • Induced Pluripotent Stem Cells (iPS) to identify alterations of neurogenesis associated with autism
  • Kartläggning av pro-inflammatoriska cytokiners roll: effekter på membrantransporten av tyrosin vid schizofreni och bipolär sjukdom
  • Muscarin acetylcholin receptorbindningsstudier i fibroblaster från Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) patienter
  • Patient-Derived Stem Cells (iPS) for Phosphoproteomic Profiling Neuropsychopathology

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Logotheti, M. , Papadodima, O. , Chatziioannou, A. , Venizelos, N. & Kolisis, F. (2015). Gene Expression Analysis of Fibroblasts from Patients with Bipolar Disorder. Journal of Neuropsychopharmacology & Mental Health, 1 (1), 1-9.

Westman, O. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. (2014). An oxygenated metabolite of benzo[a]pyrene increases hepatic beta-oxidation of fatty acids in chick embryos. Environmental science and pollution research international, 21 (9), 6243-6251.

Logotheti, M. , Papadodima, O. , Venizelos, N. , Chatziioannou, A. & Kolisis, F. (2013). A Comparative Genomic Study in Schizophrenic and in Bipolar Disorder Patients, Based on Microarray Expression Profiling Meta-Analysis. Scientific World Journal, 2013 (685917), 1-14.

Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. , Lewander, T. & Venizelos, N. (2013). Decreased binding capacity (Bmax) of muscarinic acetylcholine receptors in fibroblasts from boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 5 (3), 267-271.

Engwall, M. , Venizelos, N. , Westman, O. , Larsson, M. , Nordén, M. , Hollert, H. & Johansson, J. (2013). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) reduce hepatic beta-oxidation of fatty acids in chick embryos. Environmental science and pollution research international, 20 (3), 1881-1888.

Venizelos, N. , Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. & Lewander, T. (2012). Decreased density of muscarinic acetylcholine receptors in fibroblast from boys with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD): An in vitro study. International Journal of Neuropsychopharmacology, 15 (s1), 224-224.

Venizelos, N. , Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. & Vumma, R. (2012). Altered tryptophan and alanine transport in cultured fibroblast from boys with attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). International Journal of Neuropsychopharmacology, 15 (s1), 224-224.

Westman, O. , Nordén, M. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. (2012). Reduced beta-oxidation in avian following exposure of polycyclic aromatic hydrocarbons. Toxicology Letters, 211 (Supplement), s86-s87.

Nordén, M. , Westman, O. , Venizelos, N. & Engwall, M. (2012). Perfluorooctane sulfonate increases β-oxidation of palmitic acid in chicken liver. Environmental science and pollution research international, 19 (5), 1859-1863.

Johansson, J. , Landgren, M. , Fernell, E. , Vumma, R. , Ahlin, A. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. (2011). Altered tryptophan and alanine transport in fibroblasts from boys with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): an in vitro study. Behavioral and Brain Functions, 7, 40.

Vumma, R. , Johansson, J. , Lewander, T. & Venizelos, N. (2011). Tryptophan transport in human fibroblast cells: a functional characterization. International Journal of Tryptophan Research (4), 19-27.

Flyckt, L. , Edman, G. , Venizelos, N. & Borg, K. (2011). Aberrant tyrosine transport across the fibroblast membrane in patients with schizophrenia: indications of maternal inheritance. Journal of Psychiatric Research, 45 (4), 519-525.

Kolisis, F. & Venizelos, N. (2010). ABSTRACTS OF THE 3rd SWEDISH-HELLENIC LIFE SCIENCES RESEARCH CONFERENCE Athens, March 25-27, 2010 Preface. In Vivo, 24 (3), 343-343.

Johansson, J. , Vumma, R. , Persson, M. & Venizelos, N. (2010). Aberrant tyrosine transport in fibroblasts from patients with bipolar type-1 disorder. In Vivo, 24 (3), 364-365.

Venizelos, N. , Johansson, J. , Vumma, R. , Sirsjö, A. & Venizelos, N. (2010). Interleukin-1beta inhibits tyrosine transport in fibroblasts from ptients with schizophrenia and healthy controls. In Vivo, 24 (3), 365-367.

Westman, O. , Nordén, M. , Venizelos, N. & Engwall, M. (2010). Effects of perfluorinated compounds on hepatic fatty acid oxidation in avian embryos using a tritium release assay. In Vivo, 24 (3), 363-364.

Persson, M. , Johansson, J. , Vumma, R. , Raita, J. , Bjerkenstedt, L. , Wiesel, F. & Venizelos, N. (2009). Aberrant amino acid transport in fibroblasts from patients with bipolar disorder. Neuroscience Letters, 457 (1), 49-52.

Vumma, R. , Wiesel, F. , Flyckt, L. , Bjerkenstedt, L. & Venizelos, N. (2008). Functional characterization of tyrosine transport in fibroblast cells from healthy controls. Neuroscience Letters, 434 (1), 56-60.

Olsson, E. , Friberg, Ö. , Venizelos, N. , Koskela, A. , Källman, J. & Söderquist, B. (2007). Coagulase-negative staphylococci isolated from sternal wound infections after cardiac surgery: attachment to and accumulation on sternal fixation stainless steel wires. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), 115 (2), 142-151.

Fernell, E. , Karagiannakis, A. , Edman, G. , Bjerkenstedt, L. , Wiesel, F. & Venizelos, N. (2007). Aberrant amino acid transport in fibroblasts from children with autism. Neuroscience Letters, 418 (1), 82-86.

Bjerkenstedt, L. , Farde, L. , Terenius, L. , Edman, G. , Venizelos, N. & Wiesel, F. (2006). Support for limited brain availability of tyrosine in patients with schizophrenia. International Journal of Neuropsychopharmacology, 9 (2), 247-255.

Kapitel i böcker, del av antologier

Venizelos, N. & Venizelos, F. (2015). Availability Of Tyrosine And Tryptophan, Precursors Of Dopamine And Serotonin And Neuropsychiatric Disorders: A Review. I: Constantin Soldatos, Dimitris Dikeos, Pedro Ruiz, Dinesh Bhugna, Michelle Riba, Pluralism in psychiatry: II. Multidimensional conciderations (ss. 49-54). Bologna, Italy: Medimond.

Venizelos, N. & Bjerkenstedt, L. (2011). Amino acids and psychiatric disorders: a historical background. I: C.R. Soldatos & D.G. Dikeos, Psychiatry and the Neurosciences: International Perspectives (ss. 23-30). Bologna, Italy: MEDIMOND, International Proceedings.

Konferensbidrag

Venizelos, N. (2011). Aberrant Amino Acid Transport in Patients with Schizophrenia, Bipolar-I Disorders and Autism. I: C.R. Soldatos & D.G. Dikeos, Psychiatry and theneurosciences international perspectives. Konferensbidrag vid the 4th International Congress on Psychiatry and the Neurosciences (ss. 155-162). Bologna, Italy: MEDIMOND, International Proceedings.

Manuskript

Westman, O. , Larsson, M. , Venizelos, N. , Hollert, H. & Engwall, M. An oxygenated metabolite of benzo[a]pyrene increases hepatic β-oxidation of fatty acids in chick embryos

Uppdaterad: 2016-02-11

Sidansvarig: Nikolaos Venizelos