Odd Lindberg

Odd Lindberg
Tjänstetitel: Forskare
Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303094, 073 3801621
Rumsnummer: L2310

Bakgrund

Disputerade vid Göteborgs universitet i maj 1998 på avhandlingen "Emotioner, sociala band och ritualer. En kvalitativ analys av narkotikakarriärer".

Undervisning

Odd Lindberg undervisar i vetenskapsteori, forskningsmetoder, mobbning i skolan och missbruksbehandling i fängelser.

Forskningsintresse

Drogbruk/drogmissbruk, missbrukskarriärer, kriminalvårdsforskning samt mobbning i skolan. Lindberg har de senaste åren varit involverad i fyra stora forskningsprojekt; Kriminalvårdares yrkesidentitet, Prison based drug treament in the Nordic countries, Utvärdering av metoder mot mobbning i skolan och Mobbning i skolan, konsekvenser av utsatthet och relationer till kamrater och lärare.

Övrigt

Odd Lindberg ingår i Kriminalvårdens vetenskapliga råd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Kolind, T. , Frank, V. , Lindberg, O. & Tourunen, J. (2015). Officers and drug counsellors: new occupational identities in Nordic prisons. British Journal of Criminology, 55 (2), 303-320.

Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2014). Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning. Sosiologi i dag, 44 (4), 81-106.

Holm, C. , Lindberg, O. , Jukic, E. & Nylander, P. Å. (2014). Flera nyanser av blått.: Kriminalvårdare på behandlingsavdelningar - deras beskrivningar av yrkesroller, drogbehandling och de intagna. Nordisk Tidskrift for Kriminalvidenskab, 101 (2), 183-204.

Frogner, L. , Andershed, H. , Lindberg, O. & Johansson, M. (2013). Directed Patrol for Preventing City Centre Street Violence in Sweden - A Hot Spot Policing Intervention. European Journal on Criminal Policy and Research, 19 (4), 333-350.

Kolind, T. , Asmussen Frank, V. , Lindberg, O. & Touronen, J. (2013). Prison-based drug treatment in Nordic political discourse: an elastic discursive construct. European Journal of Criminology, 10 (6), 659-674.

Nylander, P. Å. , Holm, C. , Jukic, E. & Lindberg, O. (2012). Drug treatment in Swedish prisons: moving towards evidence-based interventions?. Nordic studies on alcohol and drugs, 29 (6), 561-574.

Nylander, P. Å. , Lindberg, O. & Bruhn, A. (2011). Emotional labour and emotional strain among Swedish prison officers. European Journal of Criminology, 8 (6), 469-483.

Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Ritualer, skam och sociala band. Elevhälsa (1), 16-24.

Lindberg, O. , Johansson, B. & Flygare, E. (2010). Forskningen om mobbning. Elevhälsa (1), 11-13.

Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2010). The prison officer's dilemma: professional representations among Swedish prison officers. Les Dossiers des sciences de l'education, 23 (1), 77-93.

Nylander, P. Å. , Bruhn, A. & Lindberg, O. (2008). Säkerhet eller rehabilitering?: Om subkulturell differentiering bland kriminalvårdare. Arbetsmarknad och arbetsliv, 14 (3), 45-62.

Lindberg, O. (2005). Prison cultures and social representations: the case of Hinseberg, a women's prison in Sweden. International Journal of Prisoner Health, 1 (2-4), 143-161.

Lindberg, O. (2004). Skammen är det värsta. Pedagogiska Magasinet (3), 14-21.

Lindberg, O. (1998). Emotioner och identitetsutveckling: en analys av narkotikakarriärer. Sociologisk forskning (2), 73-101.

Lindberg, O. (1998). Gemenskap i droger. Socialpolitik (3), 42-44.

Lindberg, O. & Stål, R. (1990). Om mammors livssituation. Anhörig (4), 20-25.

Stål, R. & Lindberg, O. (1990). När mammor upptäcker sitt barns narkotikamissbruk. Locus, 2 (4), 22-33.

Lindberg, O. & Stål, R. (1990). Missbrukande ungdom och deras mammor: den svåra upptäckten. Social forskning : inblick i SFR:s verksamhetsområde, 5 (3), 6-7.

Lindberg, O. (1986). Omhändertagen ungdom: missbrukshistoria och mötet med socialtjänsten. Alkohol & Narkotika (1), 3-7.

Böcker

Eriksson, B. , Lindberg, O. , Flygare, E. & Daneback, K. (2002). Skolan - en arena för mobbning: en forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan. Stockholm: Skolverket (Skolverkets monografiserie ).

Doktorsavhandlingar

Lindberg, O. (1998). Emotioner sociala band och ritualer: En kvalitativ analys av narkotikakarriärer. (Doctoral dissertation). Göteborg:

Kapitel i böcker, del av antologier

Bruhn, A. , Nylander, P. & Lindberg, O. (2015). Swedish ‘prison exceptionalism’ in decline: trends towards distantiation and objectification of the Other. I: Eriksson, Anna, Punishing the other: the social production of immorality revisited (ss. 101-124). London & New York: Routledge Frontiers of Criminal Justice.

Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2011). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it: sub-cultural divisions among Swedish prison officers. I: Thomas Ugelvik, Jane Dullum, Penal exeptionalism?: Nordic prison policy and practice (ss. 215-231). Abingdon: Routledge.

Lindberg, O. & Johansson, B. (2008). Mobbningens ritualer och emotionella konsekvenser. I: Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gerd Lindgren, Det sociala livets emotionella grunder (ss. 237-254). Malmö: Liber.

Lindberg, O. (2007). Mobbningsoffrens erfarenheter av skam och skamrelaterade känslor: en teoretisk fördjupning. I: Mikael Carleheden, Rolf Lidskog, Christine Roman, Social interaktion: förutsättningar och former (ss. 189-206). Malmö: Liber.

Lindberg, O. (2000). Grounded theory and computer-assisted analysis of qualitative data: some proposals for the practice of qualitative research. I: Gloria Greenwood, Kathy Robertson, Understanding and responding to drug use: the role of qualitative research (ss. 259-264). Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.

Bruhn, A. & Lindberg, O. (1996). Kvalitativ metod och datateknologi. I: Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin, Kvalitativa studier i teori och praktik (ss. 122-143). Lund: Studentlitteratur.

Stål, R. & Lindberg, O. (1991). Alla är kontrollerade, somliga mer än andra: ingen är autonom, somliga mindre än andra. I: Britta Jonsson, Så tuktas ungdomen: forskning om ungdom och offentliga sektorn (ss. 127-138). Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning).

Lindberg, O. & Stål, R. (1991). Tonårsmissbrukare: kontrollerade eller autonoma?. I: Britta Jonsson, Så tuktas ungdomen: forskning om ungdom och offentliga sektorn (ss. 117-125). Stockholm: HLS (Högsk. för lärarutbildning).

Konferensbidrag

Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2013). Social support from teachers as a buffering factor for bullied victim’s well-being. Konferensbidrag vid 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Budapest, Hungary, September 4-7, 2013.

Lindberg, O. (2013). Prisoners experience of the life in treatment wings. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 10-12, 2013.

Frogner, L. , Andershed, H. & Lindberg, O. (2011). Evaluation of a hot spot policing project using private security guards to prevent violent crime. Konferensbidrag vid 63rd Annual Meeting of the American Society of Criminology (ASC), November 16-19, 2011, Washington DC, USA.

Lindberg, O. (2009). The construction of social representations: prison culture and feeling rules. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 22-24, 2009.

Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). A harsher prison climate and a cultural heritage working against it. Konferensbidrag vid Scandinavian studies of confinement research network seminar, Oslo, Norway, October 22-23, 2009.

Bruhn, A. , Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2009). Emotional labour and emotional strain in late-modern prison work. Konferensbidrag vid 9th Conference of the European Sociological Association (ESA), Lisbon, Portugal, September 2-5, 2009.

Lindberg, O. (2007). Mobbningsoffrens erfarenheter av skam och skamrelaterade känslor: ett försk till teoretisk fördjupning. Konferensbidrag vid Sveriges sociologförbunds årsmöteskonferens, Lund, Sweden, February 8-9, 2007.

Lindberg, O. (2005). The prison as an emotional arena. Konferensbidrag vid 7th ESA Conference (European Sociological Association), Torun, Poland, September 9-13, 2005.

Lindberg, O. (2002). Mobbning i ett sociologiskt och socialpsykologisk perspektiv. I: Ewa Menckel, Vänskap vinner om mobbning och kränkande behandling i skolan : dokumentation från en idé- och kunskapskonferens. Konferensbidrag vid Den första nationella konferensen om mobbning och kränkande behandling i skolan, Örebro, 12-13 aug 2002 (ss. 71-90). Halmstad: Högskolan i Halmstad.

Bruhn, A. & Lindberg, O. (1995). Computer aided qualitative data-analysis: some issues from a Swedish perspective. Konferensbidrag vid Australian Association of Social Research Conference, Victoria, Australia, December, 1995.

Rapporter

Bruhn, A. , Nylander, P. Å. & Lindberg, O. (2013). Fyra korta artiklar om kriminalvård. Örebro: (Working Papers and Reports Social work 2).

Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Evaluation of anti-bullying methods: methodology appendix and attachments to report 353. Stockholm: Skolverket.

Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Evaluation of anti-bullying methods. Stockholm: Skolverket (Report / Skolverket 353).

Flygare, E. , Frånberg, G. , Gill, P. , Johansson, B. , Lindberg, O. , Osbeck, C. & Söderström, Å. (2011). Utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 353).

Lindberg, O. (2005). Kvinnorna på Hinseberg: en studie av kvinnors villkor i fängelse. Norrköping: Kriminalvårdsstyrelsen (Rapport / Kriminalvårdens forskningskommitté 14).

Lindberg, O. & Nylander, P. Å. (2000). Kriminalvård: en inventering av behoven inom forskning, utbildning och verksamhet. Örebro: Örebro universitet (Skrift / Örebro universitet, Institutionen för vårdvetenskap och omsorg 4).

Lindberg, O. & Haynes, P. (2000). A comparison of drug treatment policy in Britain and Sweden: politics, culture and elite interest groups. Örebro: Örebro university (Skriftserie / Högskolan i Örebro 69).

Lindberg, O. & Soydan, H. (1993). Att bli människa på nytt: en studie av socialt förändringsarbete vid KrAmi i Örebro. Örebro: Högskolan i Öebro (Rapport / Forskargruppen i socialt arbete 22).

Lindberg, O. & Wallin, G. (1991). Visst syns vi!: En registerstudie av 10 omhändertagan flickor. Örebro: Högskolan i Örebro (Skrift / Forskargruppen för socialt arbete 10).

Stål, R. & Lindberg, O. (1990). Missbrukande ungdom, deras mammor och socialtjänsten. Örebro: Högskolan i Örebro (Skrift / Forskargruppen för socialt arbete 3).

Uppdaterad: 2016-02-03

Sidansvarig: Odd Lindberg