Owe Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303145
Rumsnummer: L2142

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Johansson, O. L. , Klinton, M. & Sandström, J. (2007). Corporate citizenship: ett begrepp på avvägar?. Nordiske organisasjonsstudier, 9 (1), 35-54.

Böcker

Johansson, O. L. (2014). Den moraliska människan i organisationen (1ed.). Borås: Recito Förlag.

Johansson, O. L. (2001). Organisationens rationalitet: Kärnpunkter, problem och utvecklingstendenser (1ed.). Lund: Academia adacta.

Doktorsavhandlingar

Johansson, O. L. (1990). Organisationsbegrepp och begreppsmedvetenhet. (Doctoral dissertation). Göteborg: Bokförlaget BAS.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, O. L. & Stockhult, H. (2006). Medarbetarskapet och demokratin. I: Mats Ekström ..., Om demokratins villkor: 2 (ss. 153-175). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Johansson, O. L. , Stockhult, H. & Virkkala, N. (2006). Socially responsible employees for a stronger foundation of CSR: An argument for developing the concept of Organizational Citizenship Behaviour. Konferensbidrag vid WBEF Conference in Hong Kong & Macau, 1-3 November 2006.

Johansson, O. L. (2006). Empowering employees with integrity. Konferensbidrag vid WBEF Conference in Hong Kong & Macau,1-3 november 2006.

Johansson, O. L. (1994). Internationalisation, cultural conflicts, and research methodology: An argument for hermeneutic considerations in international management research. I: Sulaiman, Mohamed & Erdener Kaynak, Capitalising the potentials of globalisation Strategies and dynamics of business. Konferensbidrag vid Third World Business Congress in Penang, Malaysia, 16-18 juni 1994.

Rapporter

Johansson, O. L. (2003). Empowerment in organizations: Autonomy as second-order capacity. Örebro: (Working Paper Series 2003:2).

Johansson, O. L. (2003). Organizational rationality beyond the mechanistic framework. Örebro: (Working Paper Series 2003:1).

Johansson, O. L. (1998). Bridging Differences in Intercultural Organizations: An Argument for Hermeneutics in Research, Practice and Education. Örebro: (Working Paper Series 1998:2).

Johansson, O. L. (1991). Företagsekonomin, högskolan och den intellektuella uppgiften. Göteborg: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (FE-rapport 1991-329).

Uppdaterad: 2015-04-13

Sidansvarig: Owe Johansson