Owe Johansson

Tjänstetitel: Universitetslektor
Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303145
Rumsnummer: N3011

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Johansson, O. L. , Klinton, M. & Sandström, J. (2007). Corporate citizenship: ett begrepp på avvägar?. Nordiske organisasjonsstudier, 9 (1), 35-54.

Böcker

Johansson, O. L. (2014). Den moraliska människan i organisationen (1ed.). Borås: Recito Förlag.

Johansson, O. L. (2001). Organisationens rationalitet: Kärnpunkter, problem och utvecklingstendenser (1ed.). Lund: Academia adacta.

Doktorsavhandlingar

Johansson, O. L. (1990). Organisationsbegrepp och begreppsmedvetenhet. (Doctoral dissertation). Göteborg: Bokförlaget BAS.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, O. L. & Stockhult, H. (2006). Medarbetarskapet och demokratin. I: Mats Ekström ..., Om demokratins villkor: 2 (ss. 153-175). Örebro: Örebro universitet.

Konferensbidrag

Johansson, O. L. , Stockhult, H. & Virkkala, N. (2006). Socially responsible employees for a stronger foundation of CSR: An argument for developing the concept of Organizational Citizenship Behaviour. Konferensbidrag vid EBEN Research Conference Saint Petersburg, June 15–17, 2006.

Johansson, O. L. (2006). Empowering employees with integrity. Konferensbidrag vid WBEF Conference in Hong Kong & Macau,1-3 november 2006.

Johansson, O. L. (1994). Internationalisation, cultural conflicts, and research methodology: An argument for hermeneutic considerations in international management research. I: Sulaiman, Mohamed & Erdener Kaynak, Capitalising the potentials of globalisation Strategies and dynamics of business. Konferensbidrag vid Third World Business Congress in Penang, Malaysia, 16-18 juni 1994.

Rapporter

Johansson, O. L. (2003). Empowerment in organizations: Autonomy as second-order capacity. Örebro: (Working Paper Series 2003:2).

Johansson, O. L. (2003). Organizational rationality beyond the mechanistic framework. Örebro: (Working Paper Series 2003:1).

Johansson, O. L. (1998). Bridging Differences in Intercultural Organizations: An Argument for Hermeneutics in Research, Practice and Education. Örebro: (Working Paper Series 1998:2).

Johansson, O. L. (1991). Företagsekonomin, högskolan och den intellektuella uppgiften. Göteborg: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (FE-rapport 1991-329).

Uppdaterad: 2015-04-21

Sidansvarig: Owe Johansson