Stig-Arne Nohrstedt

Stig-Arne Nohrstedt
Tjänstetitel: Professor
Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303000, 070 5163068
Rumsnummer: -

Emeritus sedan juni 2013, dvs pensionerad. Fortfarande aktiv forskare och har ett antal publikationer sedan pensioneringen.

Mer information på den engelska sidan.

Forskningsprojekt

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2015). Peace journalism: a proposition for conceptual and methodological improvements. Global Media and Communication, 11 (3), 219-235.

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2010). Brothers in arms or peace?: The media representation of Swedish and Norwegian defence- and military co-operation. Conflict & Communication Online, 9 (2), 1-12.

Nohrstedt, S. A. (2009). New War Journalism: Trends and Challanges. Nordicom Review, 30 (1), 95-112.

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2008). War Journalism in the Threat Society: Peace journalism as a strategy for challenging the mediated culture of fear?. Conflict & Communication Online, 7 (2), 1-17.

Mral, B. & Nohrstedt, S. A. (1991). Om förutsättningarna för förståelse mellan humanistisk och samhällsvetenskaplig medieforskning. Nordicom Information (1), 11-15.

Böcker

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2014). New wars, new media and new war journalism: professional and legal challenges in conflict reporting. Göteborg: Nordicom.

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2001). Journalism and the New World Order: Vol. 1 : Gulf war, national new discourses and globalization. Göteborg: Nordicom.

Nohrstedt, S. A. & Ekström, M. (1996). Journalistikens etiska problem. Stockholm: Raben & Prisma (Studier i kommunikation och medier 6).

Doktorsavhandlingar

Nohrstedt, S. A. (1986). Tredje världen i nyheterna: en fallstudie av tretton utländska tidningars rapportering från inbördeskriget i Nigeria 1967-1970. (Doctoral dissertation). Uppsala: Almqvist & Wiksell.

Kapitel i böcker, del av antologier

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2015). Mediatization and globalisation: new challenges for war journalism. I: Mikkel Fugl Eskjær, Stig Hjarvard & Mette Mortensen, The dynamics of mediatized conflicts (ss. 149-164). New York: Peter Lang Publishing Group.

Nohrstedt, S. A. (2013). Mediatization as an echo-chamber for xenophobic discourses in the threat society: the Muhammad cartoons in Denmark and Sweden. I: Ruth Wodak, Majid Khosravinik, Brigitte Mral, Right-wing populism in Europe: politics and discourse (ss. 309-320). London: Bloomsbury Academic.

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2012). Mediendiskurs, Gewalt und gewaltfreie Konfliktbearbeitung: Das Journalism-in-the-New-World-Order-Projekt oder: von der Faszination einer Methode. I: Wassilios Baros, Jürgen Rost, Natur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven in der Psychologie: Methodologie - Methoden - Anwendungsbeispiele (ss. 83-91). Berlin: Verlag Irena Regener.

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2012). WikiLeaks and war laws. I: Des Freedman, Daya Kishan Thussu, Media and terrorism: global perspectives (ss. 206-222). London: Sage.

Nohrstedt, S. A. & Ottosen, R. (2011). Peace journalism – critical discourse case study: media and the plan for Swedish and Norwegian defence cooperation. I: Ibrahim Seaga Shaw, Jake Lynch,Robert A. Hackett, Expanding peace journalism: comparative and critical approaches (ss. 217-238). Sydney: Sydney University Press.

Ottosen, R. & Nohrstedt, S. A. (2010). A new information order: but what order?. I: Torbjörn Broddason, Ullamaija Kivikuru, Birgitte Tufte, Lennart Weibull, Helge Östbye, Norden och världen: perspektiv från forskningen om medier och kommunikation : en bok tillägnad Ulla Carlsson (ss. 321-334). Göteborg: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Nohrstedt, S. A. (2010). Threat society and the media. I: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 17-51). Göteborg: Nordicom.

Nohrstedt, S. A. (2010). Introduction. I: Stig A. Nohrstedt, Communicating risks: towards the threat society (ss. 9-15). Göteborg: Nordicom.

Berglez, P. & Nohrstedt, S. A. (2009). Makt. I: Peter Berglez, Ulrika Olausson, Mediesamhället: Centrala begrepp (ss. 15-43). Lund: Studentliieratur.

Nohrstedt, S. A. (2007). Ideological horizons: outline of a theory on hegemony in news discourse. I: Birgitta Höijer, Ideological horizons in media and citizen discourses: theoretical and methodological approaches (ss. 11-31). Göteborg: Nordicom.

Nohrstedt, S. A. & Camauër, L. (2006). Introduktion. I: Leonor Camauër, Stig Arne Nohrstedt, Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen : rapport (ss. 9-34). Stockholm: Fritzes.

Dahlgren, P. , Ekström, M. & Nohrstedt, S. A. (2006). Internet: enhancing democracy via the mediated public sphere?. I: Jan Olsson, Joachim Åström, Democratic eGovernance: approaches and research directions (ss. 75-101). Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1990). Bergslagsprojektet: ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. I: Baldersheim, Harald, Fornyelse nedenfra: desentralisering av den nordiske regionalpolitikken. København: Akademisk Forlag.

Rapporter

Nohrstedt, S. , Olsson, J. & Montin, S. (1992). Bergslagsprojektet: Ett komplement till näringspolitiken i kunskapssamhället. Slutrapport.. Örebro: Högskolan i Örebro.

Nohrstedt, S. & Olsson, J. (1989). Näringslivsproblem i tre mindre Bergslagskommuner. Örebro: Högskolan i Örebro.

Samlingsverk (redaktör)

Nohrstedt, S. A. (ed.) (2010). Communicating risks: towards the threat society (1ed.). Göteborg: Nordicom.

Camauër, L. (ed.) & Nohrstedt, S. A. (ed.) (2006). Mediernas vi och dom: mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen : rapport. Stockholm: Fritze (Statens offentliga utredningar 2006:21).

Nohrstedt, S. A. (ed.) & Ottosen, R. (ed.) (2005). Global War - local views: media images of the Iraq war. Göteborg: Nordicom.

Nohrstedt, S. A. (ed.) & Ottosen, R. (ed.) (2004). U.S. and the others: global media images on "the war on terror". Göteborg: Nordicom.

Lidskog,, R. (ed.) , Nohrstedt, S. A. (ed.) & Warg, L. (ed.) (2000). Risker, kommunikation och medier: en forskarantologi. Lund: Studentlitteratur.

Uppdaterad: 2016-02-11

Sidansvarig: Stig-Arne Nohrstedt