Thord Strömberg

Thord Strömberg
Tjänstetitel: Utredare
Organisation: Rektors stab
E-post: This is an email address
Telefon: 019-303916
Rumsnummer: F3130

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Elander, I. , Strömberg, T. , Danermark, B. & Söderfeldt, B. (1991). Locality research and comparative analysis: the case of local housing policy in Sweden. Environment and planning A, 23 (2), 179-196.

Kapitel i böcker, del av antologier

Larsson, K. , Strömberg, T. & Elander, I. (2005). Vardagsliv och urbana regimer: Från urbana välfärdsregimer till fragmenterad stadspolitik. I: Ann-Catrin Andersson, Ingemar Elander, Staden som livsmiljö - vision och verklighet: Slutrapport från ett forskningsprogram (ss. 5-21). Örebro: Örebro universitet.

Samlingsverk (redaktör)

Åberg, I. (ed.) , Björk, G. (ed.) , Berglund, L. (ed.) , Strömberg, T. (ed.) & Nybom, T. (ed.) (2006). Att se det osedda: vänbok till Ann-Sofie Ohlander. Stockholm: Hjalmarson & Högberg.

Uppdaterad: 2015-04-20

Sidansvarig: Thord Strömberg