Karriärcentrum för arbetsgivare

Vi hjälper dig att komma i kontakt med våra studenter vare sig du intresserad av att använda studenterna som en resurs eller marknadsföra dig som en potentiell arbetsgivare. Vi erbjuder fysiska mötesplatser, men du kan också nå studenterna i vår karriärportal, ORU CareerGate.

Ex-jobb, uppsatser och praktik

Om ditt företag eller din organisation har behov av en utredning eller en projektidé kan det resultera i ett examensarbete eller uppsatsarbete för någon av våra studenter. Diskutera gärna era frågeställningar, områden ni vill ha belysta eller problem ni vill ha en lösning på, med oss. Vi förmedlar dina tankar vidare som förslag på examens- eller uppsatsämne till våra studenter. Tillsammans med studenten och handledaren utvecklar ni sedan förslaget till ett genomförbart projekt.

Vid flera av våra program ingår praktik som en viktig del. Genom att besöka arbetsplatser under utbildningen får studenterna applicera sina införskaffade kunskaper i arbetslivet. Dessutom kan studenten tillföra kompetens till ditt företag eller din organisation – och vara en extern kraft som ser på verksamheten med nya ögon. Kanske med nya idéer som följd.

I vår jobb – och karriärportal Oru CareerGate har du som arbetsgivare också möjlighet själv söka studenter för ex-jobb, projekt eller praktik.

Jobbförmedling

I vår karriärportal, ORU CareerGate kan du som arbetsgivare själv möjlighet att publicera en annons som når ut till studenterna. Vare sig det gäller heltidsjobb, extrajobb eller en praktikplats. Du kan välja på tre olika annonsalternativ; Gratis, Premium eller Enkel. (Ex-jobb och projektarbeten publicerar du utan kostnad).

Publicera din annons på careergate.oru.se . Börja med att klicka på företag uppe i högra hörnet.

Stipendier

Att instifta ett stipendium inom ett specifikt ämne eller för ett specifikt examensarbete är ett både värdefullt och uppskattat sätt att samverka med Örebro universitet. Ett stipendium gör också att ditt företag eller organisation syns i ett, för studenterna, attraktivt sammanhang.

Presentera dig som arbetsgivare

Campusmässan är Örebro universitets största arbetsmarknadsmässa, men vid sidan av Campusmässan har du också möjlighet att anordna en egen aktivitet på universitetet. Bjud exempelvis in studenterna till en presentation av ditt företag - varför inte med ett efterföljande samtal under lättsamma former. Karriärcentrum hjälper dig att skräddarsy en aktivitet som passar ditt ändamål.

Välkommen att höra av dig!

Uppdaterad: 2015-10-16

Sidansvarig: Anna Ragén