Kontakt

Avdelningen för externa relationer:

Vid avdelningen för externa relationer finns personal som har ett särskilt uppdrag att initiera och utveckla samarbeten mellan universitetet och näringsliv/samhälle.

Välkommen att kontakta:

Anna Ragén, avdelningschef
Tfn: 019-30 38 28, Mobilnr: 070-555 48 19

Karin Törnblom, kontaktkoordinator
Tfn: 019-30 10 22

Charlotta Nordenberg, innovationsrådgivare
Tfn: 019-30 31 32, Mobilnr: 070-211 82 97

Anders Bromsjö, kommunikatör
Tfn: 019-301373, Mobilnr: 073-2750303

Anna Andréasson, karriärsamordnare (tjänstledig)
Tfn: 019-30 32 51, Mobilnr: 070-1905705

Kristina Fröberg, verksamhetsansvarig för kultur- och programverksamheten
Tfn: 019-301068, Mobilnr: 070-3681068

Uppdaterad: 2015-09-24

Sidansvarig: Anna Ragén