Kontakt

Avdelningen för externa relationer:

Vid avdelningen för externa relationer finns personal som har ett särskilt uppdrag att initiera och utveckla samarbeten mellan universitetet och näringsliv/samhälle.

Välkommen att kontakta:

Anna Ragén, avdelningschef
Tfn: 019-30 38 28, Mobilnr: 070-555 48 19

Karin Törnblom, kontaktkoordinator
Tfn: 019-30 10 22

Charlotta Nordenberg, innovationsrådgivare
Tfn: 019-30 31 32, Mobilnr: 070-211 82 97

Anders Bromsjö, kommunikatör
Tfn: 019-301373, Mobilnr: 073-2750303

Anna Andréasson, karriärsamordnare (tjänstledig)
Tfn: 019-30 32 51, Mobilnr: 070-1905705

Kristina Fröberg, verksamhetsansvarig för kultur- och programverksamheten
Tfn: 019-301068, Mobilnr: 070-3681068

Kontaktpersoner vid institutioner:

Handelshögskolan
Sven Helin, lektor
Tfn: 019-30 33 79, Mobilnr: 070-543 00 86

Institutionen för naturvetenskap och teknik
Sören Hilmerby, lektor
Tfn: 019-30 10 48, Mobilnr: 070-773 22 44

Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap
Marie Gelang, lektor
Tfn: 019-30 30 86

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete
Thomas Strandberg, prefekt
Tfn: 019-301108

Musikhögskolan
Anders Nordquist, enhetsledare
Tfn: 019-30 33 35, Mobilnr:070-203 69 20

Institutionen för hälsovetenskap och medicin
Margaretha Boo-Murander, proprefekt
Tfn: 019-30 37 07, Mobilnr: 073-271 18 91

Restaurang- och hotellhögskolan
Helene Gustafsson, universitetsadjunkt
Tfn: 019-302009

Uppdaterad: 2015-08-18

Sidansvarig: Anna Ragén