Universitetsstaden Örebro

Örebro är en av Sveriges yngsta universitetsstäder. Det är en utmaning, men betyder också att vi kan tänka nytt. I Universitets- stadsrådet träffas beslutsfattare från Örebro kommun, Örebro universitet och Örebro studentkår samt inbjudna deltagare för att föra utvecklingen av Örebro som universitetsstad framåt och mot nya mål. Via Universitetsstadsrådet har en rad projekt initierats och samarbetsprojekt hanterats; från projekt om uppsatsstipendier och välkomstgåva för nyinflyttade studenter till breddad rekrytering och gemensam forskarskola.

År 2010 utsågs Örebro av Sveriges Förenade Studentkårer till Årets studentstad. Det är ett bevis på att Örebro kommuns, Örebro universitets och Örebro studentkårs gemensamma arbete gör Örebro till en bättre och mer välkomnande universitetsstad.

Uppdaterad: 2013-10-22

Sidansvarig: Carl-Mikael Bergström