Reservplacering

Alla som är behöriga men som inte blivit antagna reservplaceras i turordning. På antagningsbeskeden framgår vilket ordningsnummer din reservplacering har och i regel hur många antagna det finns i din urvalsgrupp.

Uppdaterad: 2009-10-07

Sidansvarig: This is an email address