Sen anmälan

På länken nedan finner du utbildningar som fortfarande är öppna för sen anmälan.

Vårterminen 2015 (antagning.se)

Så här gör du:

Efter sista anmälningsdag anmäler du dig som vanligt genom webbanmälan på antagning.se. Kontrollera att alla dina handlingar finns på antagning.se. Om inte måste du skicka kompletteringar till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund.

Hur värderas en sen anmälan?

Anmälan som inkommer efter sista anmälningsdag kontrolleras beträffande grundläggande och eventuell särskild behörighet, men meritvärderas inte. Anmälningarna rangordnas istället efter det datum de inkommer.

Uppdaterad: 2014-11-17

Sidansvarig: This is an email address