Välkomstdag

Ta chansen att bekanta dig med Örebro universitet! För att du ska få en bra start här hos oss får du under dagen information som är viktig att ta del av inför din studietid.
Välkomstdagen är även en start på universitetets introduktionsprogram som kommer att göra dig hemmastadd som student och Örebroare! Här hittar du schemat för den första dagen med information från universitetet, institutionen och kårsektionen samt rundvandring på campus.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS)

Program och kurser:

Digital mediedesignprogrammet, Filmprogrammet, Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, Medier, kommunikation och PR, Offentlig förvaltning och ledning, Personalvetarprogrammet, Samhälls- och beteendevetenskapliga programmet, Samhällsplanerarprogrammet, Ämneslärarprogrammet samt kurser inom humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.

Registrering och program för välkomstdag vid HumUS

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS)

Program och kurser:

Juristprogrammet, Kriminologiprogrammet, Psykologprogrammet, Rättsvetenskapliga programmet, Socionomprogrammet samt kurser inom juridik, kriminiologi, psykologi och socialt arbete.

Registrering och program för välkomstdag vid JPS

Institutionen för läkarutbildning (ILU)

Program och kurser:

Läkarprogrammet

Registrering och program för välkomstdag vid ILU

Institutionen för naturvetenskap och teknik (NT)

Program och kurser:

Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, Byggingenjörsprogrammet, Dataingenjörsprogrammet, Industriell ekonomi, Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling, Teknisk bastermin, Tekniskt basår, Maskiningenjörsprogrammet, Matematikerprogrammet, Måltidsekologprogrammet, Naturvetenskapligt basår samt kurser inom biologi, matematik, kemi och teknik

Registrering och program för välkomstdag vid NT

Handelshögskolan (HH)

Program och kurser:

Civilekonomprogrammet, Ekonomiprogrammet, Statistikerprogrammet, Systemvetenskapliga programmet samt kurser inom ekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik

Registrering och program för välkomstdag vid HH

Institutionen för hälsovetenskap och medicin (IHM)

Program och kurser:

Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Biomedicinprogrammet, Biomedicinska analytikerprogrammet, Hälsoutvecklarprogrammet, Programmet Management in Sport and Recreation, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Tränarprogrammet samt kurser inom medicin, biomedicinsk laboratorievetenskapvård, hälsa och omsorg

Registrering och program för välkomstdag vid IHM

Musikhögskolan (MH)

Program och kurser:

Konstnärlig kandidat, inriktning jazz- och rockmusik, Konstnärlig kandidat, inriktning kammarmusik, Ämneslärarprogrammen med arbete i gymnasieskolan inr. Musik, Musikproduktionsprogrammet, Masterprogram i Musik, Teaterpedagogprogrammet samt kurser i bild, musik och teater

Registrering och program för välkomstdag vid MH

Restaurang- och hotellhögskolan (RHS)

Program och kurser:

Hotell och värdskap, Kulinarisk kock och måltidskreatör, Sommelier och måltidskreatör samt kurser inom måltidskunskap

Registrering och program för välkomstdag vid RHS

Uppdaterad: 2015-08-06

Sidansvarig: Charlotte Wistrand