Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en treårig befattningsutbildning, som vänder sig till rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. Programmet utvecklar chefer i uppdraget att leda skola och förskola. Fokus är på skolledaren som resultat- som verksamhetsansvarig.

Programmet bedrivs i samverkan mellan Örebro universitet, Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna på uppdrag av Skolverket.

Läs mer på Rektorsprogrammets webbsida

Uppdaterad: 2013-04-30

Sidansvarig: Annica Burman