Uppdragsutbildning

I ert arbete med att kompetensutveckla personal, såväl inom offentlig som privat sektor, kan Örebro universitet erbjuda akademisk kompetensutveckling inom en mängd olika områden.

Som uppdragsgivare kan du välja att själv forma innehållet eller välja någon redan existerande kurs, det kan vara allt från kortare seminarier på några timmar till kurser som sträcker sig över flera terminer. Som arbetsgivare bestämmer du vilka medarbetare som ska delta oberoende av deras formella förkunskaper. Under vissa förutsättningar kan kompetensutvecklingen ge högskolepoäng och därmed ingå i en akademisk examen.

Vanligtvis sker utbildningen i universitetets lokaler men det kan även vara möjligt att genomföra den hos uppdragsgivaren. Vill du vara oberoende av tid och rum kan distansundervisning vara ett alternativ som vi har goda erfarenheter av.

För ytterligare information klicka på länkarna nedan för att komma till respektive institutions sida för kompetensutveckling/uppdragsutbildning.

Uppdaterad: 2014-03-26

Sidansvarig: Camilla Ulvmyr