Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vi utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare eller ämneslärare.

Örebro universitet erbjuder också goda möjligheter för dig som vill vidareutveckla din lärarkompetens genom t.ex. speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning, rektorsutbildning, magisterprogram och möjlighet till forskarutbildning.

För dig som:

Forskningsanknytning

Uppdaterad: 2014-11-19

Sidansvarig: This is an email address