Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vi utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare eller ämneslärare.

Nyheter till höstterminen 2015:

Nu kan du läsa ämnet matematik i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Örebro universitet.

Vi erbjuder nu också Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp. En påbyggnadsutbildning för dig som redan har akademiska poäng i ett relevant ämne.

För dig som:

 • Vill bli lärare/Är lärarstudent

  Information om våra olika lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium.

 • Arbetar som lärare

  Information om utbildningar som vänder sig till dig som redan är verksam som lärare, tex förskolelyftet, lärarlyftet och rektorsprogrammet.

 • Har utländsk lärarexamen

  Information om den satsning som kallas ULV. Den vänder sig till dig som har en lärarexamen från ett annat land och vill läsa till en svensk lärarexamen.

 • Övningsskolor och övningsförskolor

  Information om ett ökat samarbete mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning, i syfte att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen.

Forskningsanknytning

Uppdaterad: 2015-02-27

Sidansvarig: This is an email address