Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vi utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare eller ämneslärare.

Örebro universitet erbjuder också goda möjligheter för dig som vill vidareutveckla din lärarkompetens genom t.ex. speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning, rektorsutbildning, magisterprogram och möjlighet till forskarutbildning.

För dig som:

  • Vill bli lärare

    Information om våra olika lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium.

  • Arbetar som lärare

    Information om utbildningar som vänder sig till dig som redan är verksam som lärare, tex förskolelyftet, lärarlyftet och rektorsprogrammet.

  • Har utländsk lärarexamen

    Information om den satsning som kallas ULV. Den vänder sig till dig som har en lärarexamen från ett annat land och vill läsa till en svensk lärarexamen.

Forskningsanknytning

Uppdaterad: 2014-04-01

Sidansvarig: This is an email address