Lärarutbildning vid Örebro universitet

Vi utbildar dig som vill bli förskollärare, grundlärare eller ämneslärare.

Örebro universitet erbjuder också goda möjligheter för dig som vill vidareutveckla din lärarkompetens genom t.ex. speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning, rektorsutbildning, magisterprogram och möjlighet till forskarutbildning.

För dig som:

 • Vill bli lärare/Är lärarstudent

  Information om våra olika lärarprogram för förskola, grundskola och gymnasium.

 • Arbetar som lärare

  Information om utbildningar som vänder sig till dig som redan är verksam som lärare, tex förskolelyftet, lärarlyftet och rektorsprogrammet.

 • Har utländsk lärarexamen

  Information om den satsning som kallas ULV. Den vänder sig till dig som har en lärarexamen från ett annat land och vill läsa till en svensk lärarexamen.

 • Övningsskolor och övningsförskolor

  Information om ett ökat samarbete mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning, i syfte att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen.

Forskningsanknytning

Uppdaterad: 2015-01-23

Sidansvarig: This is an email address