Boka tid

Programstudievägledning för lärarprogrammen

Till oss är du välkommen med frågor som rör något av våra lärarprogram. Vi hjälper dig om du vill tala om dina studieplaner, utbytesstudier, ditt yrkesval eller har andra övergripande frågor. Du är också välkommen till oss om du behöver ett studieuppehåll eller vill göra ett studieavbrott.

Du träffar programstudievägledarna för förskollärarprogrammet, grundlärarprogrammen och ämneslärarprogrammen vid Örebro universitet på Lärarutbildningens kansli, Långhuset våning 2.

Boka tid

Du kan boka en ledig tid för samtal med någon av våra studievägledare via vår online-bokning. Länken finns i högermarginalen. Du är även välkommen att höra av dig via telefon, e-post eller besöka oss spontant.

Ämnesspecifika frågor

Har du frågor som rör ett särskilt ämne inom lärarprogrammet, kontakta studievägledningen vid aktuell institution.

länkpil Länk till kontaktlista

Rör dina frågor Speciallärarprogrammet eller Specialpedagogprogrammet är du välkommen att kontakta studievägledningen vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

länkpil Länk till HumUS studievägledare

Uppdaterad: 2014-11-18

Sidansvarig: This is an email address