Program

Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik, 180 hp

Vill du arbeta som detektiv för att lösa kluriga problem, sök Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik där teori varvas med spännande laborationer.

Bildcollage

Att spåra, analysera och identifiera olika ämnen och material är en viktig uppgift inom många områden. För att säkra att mediciner inte innehåller skadliga ämnen, idrottare inte är dopade, eller att mat inte innehåller bakterier eller gifter, krävs det kunskap i analysvetenskap. Inom det kriminaltekniska området, forensik, används naturvetenskapliga metoder för att koppla spår, t.ex. DNA eller oljespill, till brott.

Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik ger dig en utbildning inom kemi och biologi samt juridik för att du ska kunna göra utredningar i ett kriminaltekniskt laboratorium, inom läkemedels- och kemiindustrier, eller inom statliga utrednings- och övervakningsorgan.

Lärarna bedriver forskning inom ramen för analysvetenskap och använder sina specialkunskaper och kontakter med näringslivet och myndigheter i undervisningen. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bl.a. ett av FN´s referenslaboratorier för organiska miljögifter.

Sista året kan du studera forensik vid Glasgow Caledonian University i Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med FN eller våra internationella samarbetspartners.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).

Examen

Naturvetenskaplig kandidatexamen

Karriär

Akademiker med analytisk förmåga är eftersökta. Kemisk och biologisk analys används inom farmakologi, bioteknik, vid medicinska utredningar, samt inom kemikalie-, och livsmedelsindustrin. En kemiexamen med biologi och juridik ger möjlighet till jobb inom statliga myndigheter med t.ex. kriminalteknik, miljöövervakning och läkemedelskontroll. Utbildningen är en bra bas för vidare forskarutbildning.

Programmet

Analysvetenskapliga programmet i kemi med inriktning mot forensik ger dig en utbildning inom kemi och biologi samt juridik.

Första året inleds med laborativa moment inom analysvetenskap och forensik och efterföljs av kemisk teori med forensik som ledord samt juridik, uppdelat i kriminologi och rättsvetenskap.

Andra året innehåller biologisk teori med forensiska inslag och avslutas med analysvetenskap och forensik där de kemiska och biologiska kunskaperna vävs ihop i forensiska fallstudier.

Tredje året kan du välja att studera utomlands eller välja fördjupningskurser inom instrumentella metoder, biokemi och miljöforensik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Vid universitetet finns laboratorier med avancerad utrustning, bl. a. ett av FNs referenslaboratorier för miljögifter.

Internationellt utbyte

Sista året kan du studera forensik i programmet "Forensic Investigation" vid Glasgow Caledonian University, Skottland. Det finns även möjligheter att göra examensarbete med FN eller andra internationella samarbetspartners.

Kursgång

Termin 1

Introduktion till analysvetenskap och forensik 7,5hp
Allmän kemi 7,5hp
Organisk kemi 7,5hp
Biokemi 7,5hp

Termin 2

Kriminologi 7,5hp
Rättsvetenskap 7,5hp
Organisk kemi 7,5hp
Analytisk kemi 7,5hp

Termin 3+4

Biologi A 30hp
Biologi B 15hp
Analysvetenskap och forensik 15hp

Termin 5+6

Forensisk biokemi* 15hp
Miljöforensik* 15hp
Instrumentella analytiska metoder* 15hp
Examensarbete i kemi 15hp

Ann-Louise GrahnAnn-Louise Grahn har läst kemiprogrammet på Örebro universitet.

Varför valde du det programmet?
De naturvetenskapliga ämnena har alltid intresserat mig och speciellt kemi med alla dess inriktningar.

Vad arbetar du nu med?
Jag arbetar som analytiker på forsknings- och utvecklingsavdelningen på Cambrex i Karlskoga. Jag är ansvarig för stabilitetsstudier för nya produkter, vidare har jag varit med och implementerat en ny programvara, Empower för styrning av instrument och lagring av data för HPLC och GC analyser där jag ingår i förvaltningsgruppen. Jag driver tillsammans med en kollega ett karaktäriseringsprojekt i fasta fasen där vi har tillgång till kompetent personal och instrument så som XRPD, SCXD, SEM, ESD m.m. vid Stockholms Universitet.

Vad är mest intressant med ditt jobb?
Det mest intressanta med mitt jobb är den forskning och nytänkande som bidrar till förnyade kunskaper och att man måste vara driven och vilja lösa problemställningar för att lyckas och komma vidare i ett projekt.

Vad i din utbildning har du mest nytta och glädje av?
Jag har ett brett spektra på mina kurser som jag läst vid Örebro universitet som sprider från organisk- och analytisk kemi, datamodellering, miljöjuridik till kvalitetskurser. Det jag upplever är att jag har nytta av samtliga mina kurser på olika vis inom det arbete som jag har. Datamodelleringen är de kurser som har bidragit till att jag har fått en enorm förmåga att se kemi på ett objektivt sätt och kunskaper att sätta samman väsentliga delar. De organiska och analytiska kurser jag läst har bidragit till att jag kan utföra ett högkvalitativt arbete. Cambrex är ett Lean Six Sigma företag så de kvalitetskurser och miljöjuridik jag läst har bidragit till en stor förståelse.

Vill du ge något råd till dem som nu skall välja utbildning?
Det enda råd jag kan ge är att känna efter vad man själv är driven att vilja lära sig mer om och jobba med. Tycker man som jag att allt är lika roligt så har det breda spektra av kurser inte varit till nackdel för mig.

Varför blev det just vid Örebro universitet du studerade?
Jag är bosatt med min familj och våra djur utanför Örebro så valet av universitet för att studera ett naturvetenskapligt program var entydigt.

Motsvarar Örebro som studentstad dina förväntningar när det gäller studiekvalitet och fritid?
Studiekvaliteten var bra och fritiden hade jag redan en struktur för då jag har bott här hela mitt liv.

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Platser: 20

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59200

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address