Program

Civilekonomprogrammet, 240 hp

Efter dina studier på Civilekonomprogrammet väntar en värld av möjligheter. Programmet ger en mycket bra grund och öppnar för många olika alternativ för din framtida karriär. Örebro universitet är ett av endast åtta lärosäten som har examensrätt för civilekonomexamen.

Civilekonomprogrammet är ett 4-årigt program som ger möjlighet till bred kompetens inom flera områden. Programmet är yrkesinriktat och på flera kurser inom programmet sker undervisningen i samverkan med företag och organisationer i regionen.

Under det första året läser du företagsekonomi och nationalekonomi. Inom företagsekonomi studeras företags förutsättningar och villkor i samhället. Områden som strategi, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, kalkylering och redovisning behandlas. Inom nationalekonomi diskuteras samhällsekonomiska frågor, såsom frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader och analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Under det andra året väljer du fördjupning mot något av huvudområdena företagsekonomi eller nationalekonomi. Företagsekonomi kombineras med statistik och handelsrätt och nationalekonomi kombineras med statistik.

Under det tredje året fördjupar du dig ytterligare inom ditt huvudområde och kan också kombinera med några av de kurser på grundnivå som ges i andra ämnen vid universitetet i Örebro.

Under det fjärde och sista året läser du valfria kurser på avancerad nivå och avslutar sedan med ett examensarbete inom ditt huvudområde.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Examen

Civilekonomexamen
Ekonomie kandidatexamen

Karriär

Civilekonomer finns överallt i arbetslivet. Vilka dina framtida arbetsuppgifter kommer att bli beror i hög utsträckning på dina egna val under utbildningen. I din framtida yrkesroll kan du t ex komma att leverera kvalificerade samhällsekonomiska analyser till beslutsfattare, arbeta med affärsutveckling, strategi- och personalfrågor eller med budget- och redovisningsfrågor.

Malin MalmMalin Malm har läst Företagsekonomi.

Varför valde du att läsa företagsekonomi?
Det var en bred utbildning och jag visste inte exakt vad jag ville jobba med. Jag engagerade mig bland annat som projektledare i Nätverksdagen och där växte det fram att jag ville jobba med ledarskap. Inriktningen mot organisation och ledarskap kändes därför rätt. Att det blev Örebro universitet berodde mycket på upplägget på utbildningen, att man fick välja själv vilka kurser som skulle ingå i programmet. Perfekt att kunna skräddarsy sin egen utbildning.

Vilket var ditt första jobb efter utbildningen och vad arbetar du med idag?
Jag fick en utvecklingstjänst mot chef/ledare på IKEA. Idag arbetar jag som avdelningschef, vilket innebär försäljningsansvar för ett av IKEAs affärsområden samt att jag har personalansvar för 22 personer.

På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt arbete?
Den teoretiska grunden fick jag med mig från utbildningen. Jag tycker att det är viktigt att ha en grund att stå på som man kan använda för att kunna hantera olika situationer. Utbildningen går igenom många olika modeller i teorin och då är det viktigt att man väljer ut några man själv tror på och situationsanpassar efter behov.

Slutligen, som ung kvinna i karriären vad har du för kloka ord på vägen för framtida studenter?
Kombinera studier med engagemang på universitetet.

Var inte allt för kräsen med det första jobbet – viktigt att hitta en arbetsplats där du trivs och känner att du kan utvecklas.

Bestäm dig för vad du vill göra och kämpa för att nå dit – visa framfötterna och tro på dig själv. Att visa vilja och engagemang lyser starkt igenom mycket annat.

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Platser: 80

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-29200

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address