Program

Ekonomiprogrammet, 180 hp

Utbildningen erbjuder dig en bred bas av ekonomämnen och en fördjupning där du kan bygga vidare med valfria kurser och forma din egen profil. Om du vill ha en internationell inriktning på din examen erbjuds ett internationellt utbyte, där du kan studera vid något utländskt universitet.

Inom programmets ram kan du välja företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne. I företagsekonomi studeras företags förutsättningar och villkor i samhället. Frågor kopplade till ledning, organisering, marknadsföring, finansiering, kalkylering och redovisning behandlas. Inom ämnet nationalekonomi behandlas samhällsekonomiska frågor, alltifrån frågor om prisbildning och konkurrens på olika marknader till analyser av vad som påverkar växelkurser, arbetslöshet och inflation.

Enligt den rekommenderade studiegången läser du under det första året företagsekonomi och nationalekonomi. Under det andra året erbjuds kurser i statistik och rättsvetenskap och därefter sker fördjupade studier inom valt huvudämne. För valfria kurser som läses inom programmet väljer du mellan några av de många kurser som universitetet erbjuder.

Den som vill ha en internationell inriktning på sin examen kan ta del av det internationella utbyte som Handelshögskolan deltar i och studera vid något utländskt universitet.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Examen

Ekonomie kandidatexamen

Karriär

För dig som önskar en internationell karriär eller i framtiden vill arbeta som forskare ger programmet en god grund för fortsatta studier på avancerad nivå (masterexamen) inom ekonomiämnena.

För dig som vill ut på arbetsmarknaden direkt efter kandidatexamen finns olika möjliga arbetsområden beroende på vilka ämneskombinationer du valt.

Malin MalmMalin Malm har läst Företagsekonomi.

Varför valde du att läsa företagsekonomi?
Det var en bred utbildning och jag visste inte exakt vad jag ville jobba med. Jag engagerade mig bland annat som projektledare i Nätverksdagen och där växte det fram att jag ville jobba med ledarskap. Inriktningen mot organisation och ledarskap kändes därför rätt. Att det blev Örebro universitet berodde mycket på upplägget på utbildningen, att man fick välja själv vilka kurser som skulle ingå i programmet. Perfekt att kunna skräddarsy sin egen utbildning.

Vilket var ditt första jobb efter utbildningen och vad arbetar du med idag?
Jag fick en utvecklingstjänst mot chef/ledare på IKEA. Idag arbetar jag som avdelningschef, vilket innebär försäljningsansvar för ett av IKEAs affärsområden samt att jag har personalansvar för 22 personer.

På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt arbete?
Den teoretiska grunden fick jag med mig från utbildningen. Jag tycker att det är viktigt att ha en grund att stå på som man kan använda för att kunna hantera olika situationer. Utbildningen går igenom många olika modeller i teorin och då är det viktigt att man väljer ut några man själv tror på och situationsanpassar efter behov.

Slutligen, som ung kvinna i karriären vad har du för kloka ord på vägen för framtida studenter?
Kombinera studier med engagemang på universitetet.

Var inte allt för kräsen med det första jobbet – viktigt att hitta en arbetsplats där du trivs och känner att du kan utvecklas.

Bestäm dig för vad du vill göra och kämpa för att nå dit – visa framfötterna och tro på dig själv. Att visa vilja och engagemang lyser starkt igenom mycket annat.

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-29201

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address