Program

Statistikerprogrammet, 180 hp

Statistik är läran om hur insamling och analys av data genomförs, och vilka slutsatser som kan dras. Programmet ger dig förutsättningar att kunna arbeta som statistiker och fungera som rådgivare och konsult till forskare och användare av statistiska undersökningar inom andra ämnesområden.

Statistikerprogrammet är ett fritt kandidatprogram. Utöver statistik har du stor frihet att inom programmet läsa andra ämnen varför du själv kan utforma din utbildning utifrån dina intressen och idéer om framtida arbetsplats.

Statistik är ett metodämne och behandlar teori och praktik för genomförandet av statistiska undersökningar och analyser. Statistiska metoder är generella och har tillämpningar inom alla delar av samhället och kan behandla vitt skilda frågeställningar.

Programmet ger dig förutsättningar att arbeta som statistiker och fungera som rådgivare och konsult till beslutsfattare och användare av statistiska undersökningar inom andra ämnesområden.

Du läser 90 hp i huvudområdet statistik, 30 hp matematik och resterande 60 hp väljer du fritt ur universitetets kursutbud. Med de valfria kurserna breddas kompetensen. Studier i företagsekonomi, nationalekonomi och informatik är några exempel på sådana kurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).

Examen

Filosofie kandidatexamen

Karriär

Arbetsmarknaden för statistiker är god. En statistiker kan arbeta inom vitt skilda områden, såväl nationellt som internationellt. Statistiker anställs av banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, konsultföretag, spelbolag och offentliga myndigheter. En stor arbetsgivare för statistiker är Statistiska Centralbyrån (SCB).

Kenny NilssonKenny Nilsson läser sjätte terminen på Statistikerprogrammet.

Varför sökte du programmet?
Jag gillar statistik och jag kan se en stor användbarhet för det inom många områden, till exempel politik och statskunskap. Man kan också se hur ofta statistik används fel av människor som inte har riktig koll. Jag vill kunna använda statistik inom min inriktning som är statskunskap. Jag har alltid gillat matte och statistik och matte ligger väldigt nära varandra. Det finns så många olösta mysterier som man kan bli först med att upptäcka med statistiska metoder. Man kan också se hur statistik direkt påverkar vår förståelse av omvärlden.

Vad är det bästa med programmet?
Statistiken! Lärarna som är väldigt pedagogiska och ambitiösa. Ämnet håller en hög nivå och vi har en närhet till varandra i klassen. De flesta som läser statistik har också pluggat något annat ämne och en del har även en examen. På institutionen känner man sig väldigt välkommen.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Jag vill ha en master i statistik så jag behöver läsa lite mer matte först för att ha en bättre grund att stå på. Sedan tror jag att jag vill jobba med metodframställning för företag. Det finns behov av att utbildade människor som skriver olika rapporter. Det är viktigt att metoderna är relevanta. Jobben finns både inom offentlig sektor och inom det privata näringslivet. Riksbanken behöver goda statistiker precis som inom logistik och lagerhållning och trafikplanering. Det finns väldigt många möjligheter och de allra flesta får jobb direkt de slutar sina studier.

Tips till blivande studenter?
Man kan bredda sig även om man läser ett annat program och gå en grundkurs i statistik, det har man väldig nytta av inom en mängd områden plus att man breddar sin kompetens. Det finns inte så många ekonomer eller statsvetare som har läst statistik och det är egentligen en utmärk kombination av ämnen. Även om man skräms lite av matten kan man läsa en termin för att testa. Lärarna är väldigt pedagogiska och man får stort stöd.

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Platser: 10

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-29207

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address