Program

Masterprogram i statistik, 120 hp

Inställt höstterminen 2012

Med en masterexamen i statistik har du kunskaper och förutsättningar för att ta en ledande roll i utformningen av statistiska undersökningar och ge egna bidrag till utvecklingen av den statistiska analysen. Bland möjliga arbetsgivare finns banker och försäkringsbolag, marknadsundersökningsföretag, industrin, i synnerhet läkemedelsindustrin.

Programmet är yrkesförberedande men ger också en god grund för utbildning i statistik på forskarnivå. Det ger en bred kompetens i statistik med möjlighet att arbeta inom alla upptänkliga tillämpningsområden. Masterprogrammet i statistik ger fördjupade och breddade teoretiska kunskaper samtidigt som det har en fokus på tillämpningar och det praktiska arbetet som statistiker.

En statistiker arbetar nästan alltid i team med personer med kompetens inom andra ämnesområden. Förmåga att kommunicera med olika yrkeskategorier är därför en viktig egenskap för en statistiker. Dels för att identifiera det statistiska perspektivet på ett aktuellt projekt, dels för att kunna kommunicera den valda statistiska ansatsens förutsättningar, begränsningar och resultat på ett tydligt sätt.

Programmet inleds med två terminer av obligatoriska kurser som ger fördjupade teoretiska kunskaper och lägger grunden för de fortsatta studierna. Under termin tre och fyra består kursutbudet av valbara kurser och utbildningen kan profileras mot ekonometri eller officiell statistik/undersökningsmetodik. Statistikerns yrkesroll övas och analyseras i kursen Statistical Consulting som återkommer under termin två och tre.

Efter utbildningen har du förutsättningar att ta en ledande roll i utformningen av statistiska undersökningar och ge egna bidrag till utvecklingen av den statistiska analysen.

Behörighet

Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav, minst 90 högskolepoäng inom statistik alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs B från gymnasieskolan.

Examen

Masterexamen
Magisterexamen

Karriär

Arbetsmarknaden för statistiker är god. En statistiker kan arbeta inom vitt skilda områden och internationellt. Statistiker anställs av banker, försäkringsbolag, läkemedelsbolag, företag inom tillverkningsindustrin, konsultföretag, spelbolag och offentliga myndigheter. En stor arbetsgivare för statistiker är SCB.

Nivå: Avancerad nivå

Undervisningsspråk: Engelska

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Handelshögskolan vid Örebro universitet

Platser: 20

Urval: Antal högskolepoäng och erhållna betyg senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng varav, minst 90 högskolepoäng inom statistik alternativt minst 30 högskolepoäng i statistik och 60 högskolepoäng i matematik. Vidare krävs även kunskaper motsvarande Engelska kurs B från gymnasieskolan.


Inställt

Anmälningskod: ORU-29208

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address