Program

Företagssköterskeprogrammet, 60 hp

Är du sjuksköterska och intresserad av att få en magisterkompetens inom området företagshälsovård med möjlighet till fortsatt utbildning för masterexamen? Då kan detta program vara intressant, vilket bl. a. innehåller studier i arbetshälsovård, arbets- och miljömedicin och folkhälsoarbete.

Företagssköterskeprogrammet innebär studier i arbetshälsovård, arbets- och miljömedicin och folkhälsoarbete. I utbildningen ingår forskningsförberedande kurser och du avslutar med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Utbildningen omfattar sammanlagt 60 högskolepoäng på avancerad nivå och innehåller både teori och verksamhetsförlagd utbildning. Programmets huvudområde är omvårdnadsvetenskap där examensarbete ingår. Förutom huvudområdet läses kurser inom medicin.

Programmet ger behörighet att fortsätta mot en masterexamen i förbättringsarbete inom olika verksamheter i hälso- och sjukvården. I huvudområdet omvårdnadsvetenskap finns även möjligheter att fortsätta med forskarutbildning inom området.

Behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.

Examen

Medicine magisterexamen

Karriär

Utbildningen ger möjlighet att självständigt arbeta som sjuksköterska med specialistkompetens för preventivt arbetsmiljöarbete och folkhälsoarbete bland människor i arbetslivet.

Övrig information

Undervisnngen är i vissa delar nätbaserad vilket kräver regelbunden tillgång till dator och internetuppkoppling.

 Programöversikt

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av en magisteexamen inom området och med möjlighet till fortsatt utbildning för masterexamen och forskarutbildning.
I företagssköterskans funktion ingår att kunna bedriva preventivt arbetsmiljöarbete och folkhälsoarbete bland människor i arbetslivet. Inom yrkesområdet ska du kunna främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa, säkerhet och personlig utveckling för den anställde. Det ingår att kunna ta ett medicinskt ansvar, kunna arbeta tvärprofessionellt i team och ha kompetens för en administrativ ledningsfunktion på en företagsenhet. Du får utveckla ditt vetenskapliga förhållningssätt för att kritiskt kunna värdera aktuell forskning inom området. Utbildningen avslutas med ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng.

Utbildningen omfattar 80 veckors halvtidsstudier med kurser i medicin och omvårdnadsvetenskap inkl. verksamhetsförlagd utbildning. Den verksamhetsförlagda utbildningen förläggs till olika företagshälsovårdskliniker i landet.

Nivå: Avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Halvfart

Distansutbildning

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för hälsovetenskaper

Platser: 30

Urval: Antal högskolepoäng senast sista anmälningsdag.

Behörighet: Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod. Dessutom krävs legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79204

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address