Program

PR- och informationsprogrammet, 180 hp

Förbered dig för rollen som ansvarig för informations-, kommunikations- och PR-frågor inom myndigheter, företag, intresseorganisationer och politiska organisationer. Din framtida yrkeskarriär finns bland annat i rollen som kommunikationschef, informationsansvarig, informations/kommunikationsstrateg, kampanjstrateg, informatör/kommunikatör, projektledare och/eller PR-konsult.

Programmet fokuserar på kommunikationens betydelse och funktion i samhället, företag och organisationer. Inom programmet analyserar och producerar du mediestrategier, kampanjer och andra PR- och kommunikationsaktiviteter. I uppsatsarbeten nischar du din kompetens genom fördjupning i exempelvis pressrelationer, kriskommunikation och sociala medier.

Efter avslutad utbildning har du förmåga att självständigt identifiera, analysera och lösa kommunikationsproblem, leda projekt, samt producera och värdera kommunikationsplaner och informations/kommunikationsmaterial. Dessutom har du fått kunskap om PR- och informationsverksamhetens roll och betydelse för organisations- och samhällsutvecklingen.

Utbildningen omfattar 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap. Resterande 90 hp omfattar 60 hp planerad kommunikation och 30 hp valfria kurser. Under den valfria terminen har du möjlighet att läsa utomlands, göra praktik eller bredda utbildningen med ett annat ämne

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).

Examen

Kandidatexamen

Karriär

Din framtida yrkeskarriär finns bland annat i rollen som informatör/kommunikatör, informationsansvarig, kommunikationschef, presschef, kommunikationsstrateg, kampanjstrateg, projektledare, omvärldsanalytiker och/eller PR-konsult.
Programmet ger behörighet till studier på avancerad nivå.


HumUS institutionen - för dig som vill aktivera hela hjärnan

En inspirations- och informationsfilm för dig som är intresserad av studier inom humaniora och samhällsvetenskap.

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Platser: 25

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19210

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address