Program

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildningen vid Örebro universitet ger dig goda förutsättningar och kompetens att möta den förnyelse och förändring som sker i skolan. Utbildningen till grundlärare sker i nära samverkan med skolor i regionen och du får goda möjligheter till såväl teoretisk som praktisk kunskap.

Här hittar du information om utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass samt årskurs 1-3.

Detta program ger dig en bred bas för undervisningen i förskoleklass och de tidiga skolåren. Under programmet varvar du ämnesstudier med verksamhetsförlagd utbildning och kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Tyngdpunkten ligger på ämnena svenska och matematik men du läser också engelska, samhällskunskap, praktisk naturvetenskap och teknik så att du ska kunna möta eleverna i hela läroplanens bredd.
I utbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att utbildningen är förlagd till skolor och förskoleklasser. Här får du möjlighet att under handledning pröva rollen som lärare och att själv, på plats, studera verksamheten och lärarens arbete.
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel om barns utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor och om bedömning och betygsättning.
Under utbildningen ska du göra två självständiga arbeten, ett på grundnivå och ett på avancerad nivå. Det självständiga arbetet på grundnivå kan du göra i något av ämnena svenska språket, matematik, engelska eller samhällskunskap. Arbetet på avancerad nivå gör du inom svenska språket eller matematik.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A (områdesbehörighet 6b).

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

Karriär

Utbildningen förbereder för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3.

Termin 1

Första terminen på programmet ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Termin 2

Andra terminen inleds med kursen Samhällskunskap I och avslutas med kursen Praktisk naturvetenskap och teknik.

Termin 3

Denna termin inleds med kursen Svenska I och avslutas med kursen Engelska I.

Termin 4

Fjärde terminen inleds med kursen Engelska II. Den övriga delen av terminen ägnas åt studier i kursen Matematik I, som även innehåller fem veckors VFU.

Termin 5

Hela den femte terminen ägnas åt studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna II, som bland annat innehåller fem veckors VFU.

Termin 6

Denna termin inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III och avslutas med ett självständigt arbete om 15 hp i något av ämnena svenska språket, matematik, engelska eller samhällskunskap.

Termin 7

Den sjunde terminen inleds med studier i kursen Barnlitteratur. Därefter följer studier i kursen Svenska II, som bland annat innehåller fem veckors VFU. Terminen avslutas med kursen Teknik för lärare.

Termin 8

Programmets sista termin inleds med kursen Matematik II. Terminen avslutas sedan med ett självständigt arbete, 15 hp, på avancerad nivå inom något av ämnena; matematik eller svenska.

Mikael NilssonMikael Nilsson har studerat Lärarprogrammet inriktning idrott och hälsa samt engelska.

Varför valde du att läsa Lärarprogrammet?
Jag ville kombinera mitt stora idrottsintresse med möjligheten att jobba med människor och kände att idrottslärare skulle vara rätt för mig. Jag valde Örebro eftersom jag ville flytta till en ny stad. Jag valde att dessutom läsa engelska för att jag tycker att det är ett ämne som är roligt att undervisa i.

Vad arbetar du med idag?
Jag jobbar på Örebro folkhögskola och undervisar och föreläser inom alla våra utbildningar. Tillsammans med en kollega är jag ansvarig för profilen idrott, hälsa och friluftsliv inom den allmänna linjen. Vi delar på mentorskapet i klassen och planerar våra kurser helt själva. Jag undervisar också i bland annat engelska, anatomi och rörelselära och föreläser om hälsa för våra uppdragsutbildningar. Jag är dessutom evenemangsansvarig i bostadsområdet Vivalla, ett samarbete som vi har med bostadsbolaget Öbo. Dessa uppgifter är alla väldigt roliga, inspirerande och utvecklande, framförallt eftersom de är ganska olika.

Vad var det bästa med din utbildning?
Att plugga till idrottslärare var väldigt roligt, med många praktiska moment som till exempel skidåkning och kanotpaddling. Jag tycker också att de praktikperioder vi hade var bra, det var under dem jag lärde mig mest och kände att jag verkligen valt rätt utbildning. Dessutom var det ju väldigt roligt att komma till en ny stad, skaffa egen lägenhet och träffa nya människor.

Berätta om dina utbytesstudier!
Jag var i Manchester och läste engelsk litteratur under ett år. Det var bra studier, men framförallt var det givande att leva i det engelska samhället och ta del av deras kultur med både fotboll och pubbesök som givna inslag.

Tips till dem som funderar på att börja plugga i Örebro?
Jag tyckte det var en kul upplevelse att vara nollegeneral, det vill säga att ordna nollningsaktiviteter för nya studenter.

Gå med i någon förening om du kommer ny till stan. Jag började spela innebandy i ett Örebrolag och på så sätt lärde jag känna människor utanför universitetet också.

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Platser: 60

Urval: B/P (%): 50/50

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A (områdesbehörighet 6b).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19215

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address