Program

Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp

Lärarutbildningen vid Örebro universitet ger dig goda förutsättningar och kompetens att möta den förnyelse och förändring som sker i skolan. Utbildningen till grundlärare sker i nära samverkan med skolor i regionen och du får goda möjligheter till såväl teoretisk som praktisk kunskap.

Här hittar du information om utbildningen till grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Programmet ger dig en bred bas för arbete med barn i de tidiga skolåren. Utbildningens huvudområde är fritidspedagogik. Här får du möjlighet att studera barns lek, natur och friluftsliv, matematikens och språkets plats i de yngre skolbarnens liv samt kommunikation, ledarskap och drama.
I programmet ingår en praktisk-estetisk profilering. Här väljer du att läsa något av ämnena idrott och hälsa, bild eller musik under en hel termin.
Studierna i den utbildningsvetenskapliga kärnan breddar och fördjupar din pedagogiska kompetens. Det handlar till exempel om barns utveckling och lärande, sociala relationer och konflikthantering, om specialpedagogiska frågor och om bedömning och betygsättning.
I utbildningen ingår också verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att utbildningen är förlagd till fritidshem. Här får du möjlighet att under handledning pröva rollen som fritidspedagog och att själv, på plats, studera fritidshemsverksamheten och fritidspedagogens arbete.
Slutligen ingår det också i utbildningen att göra ett självständigt arbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A (områdesbehörighet 6a).

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Karriär

Utbildningen förbereder för arbete i fritidshem, och för undervisning i något av ämnena idrott och hälsa, bild eller musik i årskurs 1-3. Det finns också möjligheter till arbete inom till exempel olika fritids- och behandlingsverksamheter.

Termin 1

Den första terminen på programmet ägnas åt studier i kursen inom Utbildningsvetenskaplig kärna I, som bland annat innehåller fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Termin 2

Den andra terminen ägnas åt studier i Fritidspedagogik I, där innehållet uppehåller sig kring natur, lek och friluftsliv. I kursen ingår också fem veckors VFU.

Termin 3

Denna termin läses kursen Fritidspedagogik II. I kursen studeras språket och matematikens betydelse för barns kunskapsutveckling och lärande samt kommunikation, ledarskap och drama. I kursen ingår också fem veckors VFU.

Termin 4

Under den fjärde terminen väljer du någon av de valbara kurserna Musik för lärare, inriktning fritidshem, Bild för lärare I eller Idrott och hälsa, inriktning mot årskurs 4-6.

Termin 5

Denna termin ägnas åt studier i kursen i Utbildningsvetenskaplig kärna II, som bland annat innehåller fem veckors VFU.

Termin 6

Den sista terminen inleds med studier i kursen Utbildningsvetenskaplig kärna III. Programmet avslutas sedan med kursen Fritidspedagogik III som innehåller ett självständigt arbete om 15 hp.

Mikael NilssonMikael Nilsson har studerat Lärarprogrammet inriktning idrott och hälsa samt engelska.

Varför valde du att läsa Lärarprogrammet?
Jag ville kombinera mitt stora idrottsintresse med möjligheten att jobba med människor och kände att idrottslärare skulle vara rätt för mig. Jag valde Örebro eftersom jag ville flytta till en ny stad. Jag valde att dessutom läsa engelska för att jag tycker att det är ett ämne som är roligt att undervisa i.

Vad arbetar du med idag?
Jag jobbar på Örebro folkhögskola och undervisar och föreläser inom alla våra utbildningar. Tillsammans med en kollega är jag ansvarig för profilen idrott, hälsa och friluftsliv inom den allmänna linjen. Vi delar på mentorskapet i klassen och planerar våra kurser helt själva. Jag undervisar också i bland annat engelska, anatomi och rörelselära och föreläser om hälsa för våra uppdragsutbildningar. Jag är dessutom evenemangsansvarig i bostadsområdet Vivalla, ett samarbete som vi har med bostadsbolaget Öbo. Dessa uppgifter är alla väldigt roliga, inspirerande och utvecklande, framförallt eftersom de är ganska olika.

Vad var det bästa med din utbildning?
Att plugga till idrottslärare var väldigt roligt, med många praktiska moment som till exempel skidåkning och kanotpaddling. Jag tycker också att de praktikperioder vi hade var bra, det var under dem jag lärde mig mest och kände att jag verkligen valt rätt utbildning. Dessutom var det ju väldigt roligt att komma till en ny stad, skaffa egen lägenhet och träffa nya människor.

Berätta om dina utbytesstudier!
Jag var i Manchester och läste engelsk litteratur under ett år. Det var bra studier, men framförallt var det givande att leva i det engelska samhället och ta del av deras kultur med både fotboll och pubbesök som givna inslag.

Tips till dem som funderar på att börja plugga i Örebro?
Jag tyckte det var en kul upplevelse att vara nollegeneral, det vill säga att ordna nollningsaktiviteter för nya studenter.

Gå med i någon förening om du kommer ny till stan. Jag började spela innebandy i ett Örebrolag och på så sätt lärde jag känna människor utanför universitetet också.

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Platser: 30

Urval: B/P (%): 50/50

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A, Naturkunskap A (områdesbehörighet 6a).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-19217

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address