Program

Läkarprogrammet, 330 hp

Läkarprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av en högt kvalificerad yrkesutbildning med en stark vetenskaplig bas. Läkarexamen ger en bred bas för det fortsatta yrkeslivet. Efter legitimation kan du t.ex. påbörja vidareutbildning, specialiseringstjänstgöring, omfattande minst fem år.

/HTML/Katalog/Generell/bildspel/Bild1.jpg

Läkarprogrammet i Örebro bygger på ett studentcentrerat lärande som syftar till att förbereda dig för ett livslångt lärande. Problembaserat lärande, PBL, tillämpas genom hela utbildningen. Programmet har en långt driven integration mellan teori och praktik, mellan biomedicin, klinisk medicin och de övriga kunskapsområden som utgör basen för din professionella kompetens som färdig läkare.

Läkarprogrammet i Örebro har fokus på den ohälsa som utgör dagens och morgondagens stora utmaningar, den hälso- och sjukvård som utgör den breda basen, evidensbaserad hälso- och sjukvård samt på klinisk forskning. Utbildningen innehåller två självständiga vetenskapliga arbeten, som ger dig möjlighet till examen på kandidat- respektive masternivå. Möjlighet till internationellt utbyte finns med våra samarbetsuniversitet i Glasgow och Maastricht.

Som student får du möta patienter redan under den första terminen, och träning i praktiska färdigheter och i rollen som läkare fortsätter sedan under hela utbildningen. Den praktiska delen av utbildningen är förlagd till vårdcentraler och sjukhusenheter inom Örebro läns landsting, och under den senare delen av programmet även till sjukvårdsinrättningar i Dalarna och Värmland.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Examen

Läkarexamen
Kandidatexamen
Masterexamen

Karriär

För att få legitimation som läkare fullgör du efter läkarexamen allmäntjänstgöring (AT) omfattande minst 18 månaders tjänstgöring och godkända prov. Efter legitimation kan du påbörja vidareutbildning, specialiseringstjänstgöring, omfattande minst fem år. Andra karriärvägar förutom tjänstgöring inom hälso- och sjukvården finns inom forskning, undervisning och i näringslivet.

Nivå: Grundnivå och avancerad nivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för medicinska vetenskaper

Platser: 60

Urval: B/P (%): 66/34
Bland sökande med samma meritvärde i betygsurvalet ska resultat från högskoleprovet användas som skiljekriterium före lottning.

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-79225

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address