Program

Matematikprogrammet, 180 hp

Matematiska modeller används för att beskriva processer och företeelser inom områden som logistik, meteorologi, konstruktion och finansiering. Med matematiska metoder kan man till exempel optimera tillverkningsprocesser, kryptera hemlig information och fastställa värdet på försäkringspremier.

Matematikprogrammet erbjuder kurser i matematik om 90 högskolepoäng. Under utbildningens första år studeras differential- och integralkalkyl, linjär algebra och matematisk statistik. Kunskaper inom dessa områden utgör grunden för vidare studier i matematik och dess tillämpningar. Senare under utbildningen läser du mer teoretiska matematikkurser och gör ett självständigt arbete.

Utöver matematikkurserna väljer du fritt ur universitetets kursutbud och skapar därigenom din egen profil på utbildningen och förutsättningar för att bli anställningsbar inom den eller de branscher du är intresserad av. Till exempel kan du studera naturvetenskapliga eller tekniska ämnen, programmering, statistik, ekonomi eller informatik.

Inför studier på Matematikprogrammet rekommenderar vi starkt att du deltar i kursen Matematik, introduktionskurs, 3 högskolepoäng, som ges under veckorna 34-35. Du kan också välja att läsa den helt webbaserade kursen Förberedande kurs i matematik, 5 högskolepoäng.

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Matematik D (områdesbehörighet 8).

Examen

Kandidatexamen

Karriär

Matematikprogrammet leder till en kandidatexamen i matematik. Det förbereder både för studier på avancerad nivå och för arbete inom privat och offentlig sektor. Matematikerns arbetsuppgift är att utveckla och använda matematiska modeller vilket kan innefatta matematiska, statistiska och numeriska metoder. Matematiker finns främst inom samma branscher som ingenjörer och andra naturvetare.

Jenny AhinkoJenny Ahinko har studerat matematik.

Varför valde du att läsa matematik?
Ja, det kan verka konstigt eftersom jag hade svårt för matte i högstadiet och jag tyckte dessutom att det var fruktansvärt tråkigt. Jag hoppade även av min gymnasieutbildning tidigt eftersom jag var väldigt skoltrött.

Senare läste jag in gymnasiekompetensen på Komvux och insåg att matte faktiskt var roligt och att jag förstod allt som läraren pratade om. Det gjorde att jag ville läsa till matematiklärare för att försöka få eleverna att förstå det som jag missade i högstadiet och visa dem att matte kan vara roligt.

Vilket var ditt första arbete efter utbildningen och vad arbetar du med idag?
Jag hade tur och fick snabbt arbete som matematik- och NO-lärare på Birgittaskolan i Örebro. Jag har nu fått fast jobb på samma skola.

På vilket sätt har du nytta av utbildningen i ditt arbete?
På väldigt många sätt. Det är nog enkelt och självklart för många att förstå att man behöver ha en utbildning i matematik och i NO-ämnena för att kunna undervisa på ett bra sätt.

Vad har du för kloka ord till framtida studenter?
Var inte rädd för att satsa på utbildning. Det var en otroligt rolig period i mitt liv som jag aldrig kommer att glömma. Man utvecklas jättemycket som människa och trots att det varit jobbigt ibland med tentor och arbeten som skulle lämnas in, så var det helt klart värt det!

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Platser: 15

Urval: B/P (%): 66/34

Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik D (områdesbehörighet 8).


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59202

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address