Program

Måltidsekologprogrammet, 180 hp

Är du intresserad av måltider, klimat, miljö och hälsa? Måltidsekologprogrammet är nyskapande inom ett framtidsområde och ger dig praktiska och teoretiska kunskaper om mat och måltider och naturvetenskaplig förståelse omkring matens miljö-, klimat- och hälsoeffekter.

Är du intresserad av måltider, klimat, miljö och hälsa? Måltidsekologprogrammet är utvecklat av Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte akademi och Akademin för naturvetenskap och teknik. Programmet ger dig kunskaper om mat och måltider och naturvetenskaplig förståelse omkring matens miljö-, klimat- och hälsoeffekter och miljörisker. Studierna varvas med praktiska odlingsförsök.

Den första terminen läser du måltidsekologi med kurser från biologi och måltidskunskap och värdskap.

De följande två terminerna ägnar du åt studier i livsmedelsförsörjningens klimat- och miljöeffekter, ekologi, botanik, fysiologi, toxikologi och mikrobiologi.

Den fjärde och femte terminen fokuseras på måltiden och är förlagd till den kreativa miljön vid Campus Grythyttan. Vi studerar sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, livsmedelspåverkan vid hantering, tillagning och förvaring, livsmedelshygien, tillagningsmetoder, värdskap och bedömning och planering av måltider.

Den sjätte terminens första hälft utgörs av kurser där vi använder kunskaper från programmet i praktiska fall. Studierna avslutas med ett examensarbete i biologi eller måltidskunskap och värdskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Karriär

Det finns behov av personer med bred och djup kompetens om mat och miljö inom alla branscher med anknytning till livsmedel och måltid. Möjliga arbetsuppgifter är inköpare, miljöstrateg, informationsansvarig, expert, konsult eller miljöchef på livsmedelsföretag, grossister, restaurang- och hotellbranschen, dagligvaruhandel, myndigheter, intresseorganisationer samt arbete som kock.

Övrig information

Termin 1–3 läses i Örebro, termin 4–5 i Grythyttan. Termin 6 läses i Grythyttan alternativt Örebro.

Här finner du ytterligare information om Måltidsekologprogrammet.

 

Hur är programmet upplagt?

Den första terminen läser du måltidsekologi med kurser från biologi och måltidskunskap och värdskap. De följande två terminerna ägnar du åt studier i livsmedelsproduktionens klimat- och miljöeffekter, ekologi, hållbar matproduktion, evolution, zoologi, botanik, fysiologi, toxikologi, näringslära och mikrobiologi. Den fjärde och femte terminen fokuseras på måltiden och är förlagd till den kreativa miljön vid campus Grythyttan. Vi studerar sinnesupplevelser av livsmedel och måltider, livsmedelspåverkan vid hantering, tillagning och förvaring, livsmedelshygien, tillagningsmetoder, värdskap och bedömning och planering av måltider. Den sjätte terminens första hälft utgörs av kurser där vi använder kunskaper från programmet i praktiska fall. Studierna avslutas med ett examensarbete i biologi eller måltidskunskap och värdskap. Under hela utbildningen genomför vi praktiska försök i ekologiskt hållbar livsmedelsproduktion på Måltidsekologiskt centrum vid naturbruksgymnasiet Kvinnerstaskolan. Detta inbegriper produktion av grönsaker, frukt, spannmål, ägg, och fågel. Råvarorna används sedan i utbildningen vid tillagning och analys. Termin 1-3 läser vi i Örebro, termin 4-5 i Grythyttan. Termin 6 läses i Grythyttan alternativt Örebro.

Kursgången är:

 • Biologi A, Agroekologi, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap A, Sensorik – och sinnesupplevelser (Sapere) 15 hp
 • Biologi B, Mat och miljö, 15 hp
 • Biologi B, Fysiologi och produktkvalitet, 15 hp
 • Biologi C, Mikrobiologi, 15 hp
 • Biologi C, Toxikologi, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap B, Matlagningsmetoder och teknik, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap B, Den medvetna måltiden, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap C, Livsmedelshygien, 15 hp
 • Måltidskunskap och värdskap C. Måltidskulturen i samhället, 15 hp
 • Biologi C, Måltidsekologi, 7,5 hp
 • Måltidskunskap och värdskap C, Måltidsekologi, 7,5 hp
 • Examensarbete Biologi eller Måltidskunskap och värdskap 15 hp

Vad blir jag?

Detta är en helt ny utbildning och vi tror att det finns stora möjligheter till en mängd intressanta arbetsuppgifter. Intresset för frågor kring måltid, hälsa och miljö har ökat kraftigt och det finns behov av högskoleutbildad personal med bred och djup kompetens inom alla branscher med anknytning till livsmedel och måltid. Tänkbara arbetsuppgifter för en måltidsekolog är som inköpare eller miljöchef för grossister, restauranger, dagligvaruhandel, landsting, företag och kommuner, ansvarig för hållbara måltider, ekologisk kock, informatör, lärare, ekologisk matentreprenör, laborativt arbete. Tänkbara arbetsplatser är högskolor, myndigheter, intresseorganisationer, livsmedelsföretag, småskalig produktion dagligvaruhandel, grossister, egen konsultverksamhet, samt restaurang- och hotellbranschen.


Vad får jag för examen?

Programmet är på sex terminer och leder till en filosofie kandidatexamen i biologi eller måltidskunskap & värdskap beroende på vilken inriktning du väljer på den sista kursen, det självständiga arbetet.

Ayhan Aydin Ayhan Aydin läser Måltidsekologprogrammet.

Varför sökte du programmet?
Jag behövde föra in något extra med mitt liv, är utbildad kock men det har inte känts riktigt rätt. Jag ville plugga något kring mat fast med mer naturvetenskaplig inriktning. Sökte på olika universitets hemsidor, som jag kände till. Jag visste att Restauranghögskolan tillhör Örebro universitet och där hittade jag min utbildning, som håller hög kvalitet och ambitionsnivå.

Vad är det bästa med programmet?
Den här utbildningen har öppnat en helt ny värld för mig! Vi får lära oss det senaste som bedrivs kring de frågor vi lär oss. Engagerade föreläsare.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Mat! Jag vill arbeta med mat, i form av avel är det som mest intresserar. Hur skapar man en "god sort"? Hittills har man inriktat sig på kvantitet som enda fokus i avkastningen. Jag tror att man har behov av ett annat sätt att tänka. Mat är många saker, för mig är smaken kanske viktigast.

Tips till blivande studenter?
Tänk i samband och cirklar. Bli helhetsexpert! Det är det som den här utbildningen går ut på.


Anna HermanssonAnna Hermansson läser Måltidsekologprogrammet.

Varför sökte du programmet?
Jag tittade på många olika utbildningar, hade lite svårt att bestämma mig. Sedan träffade jag en karriärvägledare och tillsammans med henne så hittade vi det här programmet som blev summan av mina olika intressen.

Vad är det bästa med programmet?
Sambandet mellan mat, miljö och hälsa med maten i centrum? Det passar mig. Jag är väldigt intresserad av miljöns påverkan på maten och det lär jag mig här. Det är ett bra samarbete mellan de två akademierna Restauranghögskolan i Grythyttan och Akademin för Natur och Teknik. Det gör att man får det bästa från olika delar, mataspekten från Restauranghögskolan och miljötänket från NT-akademin.

Hur ser dina framtidsplaner ut?
Lite svårt att säga eftersom det är en ny utbildning. Men eftersom mat är det stora intresset för mig blir det något åt det hållet. Är lite inriktad på den granskande sidan. Jag skulle kunna tänka mig att jobba som livsmedelsinspektör. Mitt huvudämne är biologi. Just nu i alla fall! Jag hinner ändra mig inom programmet, man kan välja mellan biologi eller måltidskunskap, eller lägga till någon termin och ta båda.

Tips till blivande studenter?
Jag har inte brytt mig om förutsägelser vad det är för jobb man ska satsa på utan har sökt utifrån mitt intresse. Jag tror att det gör att man orkar hålla sina studier levande, och vill man något så går det. Att kanske tänka i lite vidare cirklar, hur hänger allt ihop? Det lär vi oss nu.

Nivå: Grundnivå

Programmet ges: Höstterminen 2012

Studietakt: Helfart

Ort: Örebro

Institution: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Platser: 30

Urval: B/P (%): 60/40

Behörighet: Grundläggande behörighet.


Stängd för anmälan

Anmälningskod: ORU-59203

Uppdaterad: 2015-02-11

Sidansvarig: This is an email address