Regler för utbildning

Utbildning vid universitet och högskolor regleras nationellt framför allt genom högskolelagen och högskoleförordningen. Regeringen har bland annat i högskoleförordningen gett högskolorna bemyndiganden i vissa frågor att utfärda föreskrifter. Utöver föreskrifterna förligger också en möjlighet till tolkning av högskoleförordningens bestämmelser som kan ta sig i uttryck i riktlinjer och andra typer av lokala regler. De lokala reglerna ska vara förenliga med de nationella bestämmelserna, då dessa är överordnande.

Uppdaterad: 2012-11-15

Sidansvarig: Karin Gustafsson