Blackboardsupport

Blackboard Learn är en webbaserad inlärningsmiljö. Här publiceras kursmaterial och kursinformation. Här finns även möjlighet för kommunikation mellan lärare och studenter.

Blackboard innehåller även en rad administrativa verktyg som stöder studenten och läraren i sitt arbete. I nuläget används inte Blackboard i alla kurser som ges vid Örebro universitet. Hör med kursansvarig om Blackboard används i just din kurs.

Prezipresentation av Blackboard vid Örebro universitet (Flash krävs)

Problem med att få upp Blackboards inloggningssida?

Följ instruktionerna i länken nedan

Clearing Browser Cache

Allmänna frågor

Teknisk support

Uppdaterad: 2014-03-17

Sidansvarig: This is an email address