Blackboard är en webbaserad inlärningsmiljö. Här publiceras kursmaterial och kursinformation. Det finns även möjlighet för kommunikation mellan lärare och studenter.

Blackboard innehåller även en rad administrativa verktyg som stöder studenten och läraren i sitt arbete. I nuläget används inte Blackboard i alla kurser som ges vid Örebro universitet. Hör med kursansvarig om Blackboard används i just din kurs.

Prezipresentation av Blackboard vid Örebro universitet (Flash krävs)


Problem med visning av sidan Min Blackboard

Problem: Efter inloggning i Blackboard visas en tom sida med texten "Inga flikar hittades".

Tillfällig lösning: Klicka på länken Min Blackboard uppe till höger på sidan och sidan läses in korrekt.

Allmänna frågor

Teknisk support

Uppdaterad: 2014-07-03

Sidansvarig: This is an email address