Sök schema

Gå till schemasöksidan http://schema.oru.se. Ändra startdatum till det datum du vill visa schema för. Ange slutdatum eller välj något av alternativen 1 Dag, 6 Veckor eller 6 Månader.

Sökning på program eller kurs

Skriv hela eller del av program- eller kursnamnet i sökfältet (se bild). Samtliga alternativ som innehåller det ordet kommer upp under rubrikerna program respektive kurs. Klicka på det alternativ som du vill se schema för. Du kan också klicka på plustecknet framför ditt program eller kurs och gå vidare till Avancerad sök. Detta måste du göra om du vill ha schemat i ett format som passar kalendern i t.ex. Outlook.

Visning av schema i kalenderprogram

För att få schemat i ett format som passar t.ex. kalendern i Outlook klickar du på plustecknet framför ditt program eller kurs och gå vidare till Avancerad sök. I fältet schematyp längst ned till höger väljer du iCal format (se bild). Klicka sedan på Visa schema.

Kurskod, anmälningskod och termin?

Sökkoden består av en kombination av kurskod, anmälningskod samt termin. Det kan finnas en rad olika varianter av din kurs (kurstillfällen) för den valda perioden (t ex halvfart, helfart, distans, kvällskurs). Om det finns flera alternativ att välja mellan behöver du veta vilken anmälningskod som gäller för just ditt kurstillfälle för att få fram rätt schema. Kombinationen av kurskod och anmälningskod kan t ex se ut så här: NO1001-65108V09- (kurskod-anmälningskodtermin-). Om det finns en bokstav eller siffra (eller både och) efter terminsbeteckningen t ex NO1001-65108V09-A, betyder det att det finns en gruppindelning i kursen. Om du klickar på ett sådant alternativ får du endast upp schemamoment för den gruppen. Välj en kod utan en bokstav/siffra efter det sista strecket för att se kursschemat för samtliga grupper i kursen.

Anmälningskoden för din kurs hittar du i katalogen och på ditt antagningsbevis. Kurskoden hittar du i din kursplan.Uppdaterad: 2012-07-17

Sidansvarig: This is an email address