Felanmälan

Fastigheter och yttre miljö

Exempel: Byggnad, dörrar, el, hissar, kyla, värme, ventilation, sanitet, yttre miljö, etc.

Till felanmälan för fastigheter och yttre miljö

Vid akuta fel
Exempel: vattenläcka, gasläcka, strömavbrott, samt fel som innebär risk för skada/olycka. Kontorstid: tel 019-30 30 00, icke-kontorstid: Securitas tel. 010-470 57 58.
För Campus USÖ: 019-602 64 00 dygnet runt.


Lokaler och inredning

Exempel: Inredning, möbler, gardiner, skyltning, glödlampor, lysrör, posthantering, återvinning, källsortering, lokalvård etc.

Till felanmälan för lokaler och inredning


Säkerhet

Exempel: Passer- och låssystem, inbrottslarm, brandskydd etc.

Till felanmälan av säkerhet

Vid akuta fel
Exempel: Yttre eller inre dörr kan inte låsas. Kontorstid: tel 019-30 30 00 Icke-kontorstid: Securitas tel. 019-300 800


IT, AV-teknik och skrivare/kopiatorer

IT: Till exempel datorer, nätverk, e-post och Universitetskortet.

Till felanmälan IT (student)

Till felanmälan IT (personal - logga in med ditt ORU-konto)

AV-teknik: Till exempel bild- och ljudteknik samt styrsystem i aula, konsertsal och salar med fast AV-teknik.

Till felanmälan AV-teknik

Skrivare/kopiatorer

Till felanmälan skrivare/kopiatorer


Tillgänglighet

Här kan du påpeka eventuella brister i den fysiska miljön och lämna förslag till förbättringar!

Till felanmälan av tillgänglighet

Uppdaterad: 2014-12-16

Sidansvarig: Owe Flodin