Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

VFU används som samlingsbegrepp för verksamhetsförlagd utbildning, verksamhetsförlagda studier, praktik, fältförlagda studier eller liknande.

VFU-TORGET är en samlingssida för de utbildningar där studenter söker VFU-plats via ett webbaserat placeringssystem.

Uppdaterad: 2013-06-19

Sidansvarig: This is an email address