Studenters rättigheter och skyldigheter

Som student omges du av en rad lagar och förordningar som ligger till grund för vilka rättigheter och skyldigheter du har. Du ansvarar själv för din studieprestation och du måste följa de lagar och regler som finns – därför är det viktigt att du känner till dem.

Nedan kan du hitta svar på några av de vanligaste frågor som brukar dyka upp för dig som studerar på grundnivå och avancerad nivå vid Örebro universitet.

Örebro universitet är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Utbildning vid Örebro universitet, liksom vid andra universitet och högskolor i Sverige, regleras nationellt framförallt genom högskolelagen och högskoleförordningen.

Universitetet har även lokala regler som utgår från de nationella bestämmelserna. Dessutom har Högskoleverket rätten att i vissa fall reglera utbildningen. Högskoleverket utövar även tillsyn av universitet och högskolor för att se till att de följer de lagar och regler som finns. Denna tillsyn är framför allt till för att säkerställa rättssäkerheten för dig som student.

Förvaltningslagen reglerar hur ärenden hanteras. Om du som student tycker att du fått ett felaktigt beslut från Örebro universitet har du möjlighet att överklaga vissa beslut till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), som har sitt kansli hos Högskoleverket.

Läs mer om dina rättigheter och skyldigheter under områdena nedan:

Uppdaterad: 2015-09-29

Sidansvarig: Anders Tjernström