Arbets- och studiemiljö för studenter

Som student omfattas du av arbetsmiljölagen. Arbetsmiljö handlar därför om förhållandena för både medarbetare och studenter på universitetet.

I Örebro universitets arbetsmiljöpolicy står att universitetet ska erbjuda grundutbildning av hög kvalitet, bedriva excellent forskning och forskarutbildning samt samverka med omvärlden. För detta krävs en inspirerande arbetsmiljö där studenter och medarbetare ska känna sig trygga såväl psykiskt som fysiskt. I en god arbetsmiljö råder ett demokratiskt, tillåtande klimat där det finns möjligheter att påverka sin arbets- och studiesituation. En bra miljö skapar en attraktiv arbetsplats som gör det lättare att rekrytera och behålla personal och studenter.

Studiesocialt ansvarig på Studentkåren

Har du frågor eller synpunkter på universitetets arbetsmiljöarbete är du välkommen att kontakta studiesocialt ansvarig på Studentkåren, tel 676 23 59, 0709-39 99 29.

Nedan finns de dokument om arbetsmiljö som gäller för dig som student.

Arbetsmiljöpolicy

Alkohol och droger - policy vid Örebro universitet

Diskriminering och kränkande särbehandling, riktlinjer och handläggningsordningar

Anvisningar om hot- och våldsituationer

Rökförbud vid universitetets entréer

Uppdaterad: 2012-06-08

Sidansvarig: Yvonne Karlsson