Kursplan och utbildningsplan

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser kan sammanföras till utbildningsprogram. Specifika regler (föreskrifter) för en kurs respektive ett utbildningsprogram finns samlade i en kursplan respektive en utbildningsplan.

Kursplaner och utbildningsplaner finns vanligtvis tillgängliga 14 dagar före sista anmälningsdag. Kursplanen innehåller bl.a. information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. De obligatoriska utbildningsmoment som ingår framgår även av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, t.ex. musikinstrument, för att kunna genomföra utbildningen.

En utbildningsplan innehåller bl.a. utbildningens mål, utbildningens huvudsakliga upplägg och innehåll, samt den examen som utbildningen leder till.

Mer information om kurs- och utbildningsplaner

Uppdaterad: 2015-02-06

Sidansvarig: This is an email address