FAQ

Generellt – Studentmail

E-post vid Örebro universitet

För att universitetet ska kunna kontakta dig via e-post behöver du registrera en e-postadress hos oss. Detta görs när du aktiverar ditt studentkonto hos oss. Som ny student kan du välja att registrera en egen privat e-postadress eller att skapa ett nytt e-postkonto i samarbete med Google. Observera att detta samarbete är fristående från Googles publika e-posttjänst Gmail.

Dina e-postadresser hos oss – Så här fungerar det

Alla nya studenter får en automatiskt genererad e-postadress i formen This is an email address. Det är denna e-postadress vi registrerar i våra olika system och det är denna vi skickar e-post till. Vi kan tillfälligt kalla den ”kontaktadress” för att förenkla beskrivningen nedan.

Väljer du vid din kontoaktivering e-post i samarbete med Google så kopplas din kontaktadress till vår Googlemail. Du har alltså i detta fall bara en e-postadress att hålla reda på, This is an email address. All post från oss går till denna adress och du kan via Studentforum nå ditt e-postkonto.

Har du däremot valt att registrera en egen privat e-postadress hos oss så kommer vi att vidarebefordra all e-post som skickas till din kontaktadress direkt till din privata e-postadress. Kontaktadressen kommer alltså att fungera som ett alias till din privata e-postadress.

Du som registrerat en egen privat e-postadress bör i alla fall notera att du även tilldelats en e-postadress enligt formen This is an email address då vissa system kan kräva att denna används istället för din privata adress. En annan fördel med att använda kontaktadressen är att den tydligt visar att du är student vid Örebro universitet och att du slipper exponera din privata e-postadress.

När du avslutar dina studier avslutas även ditt e-postkonto vid Örebro universitet. Var därför ute i god tid och spara undan eventuell e-post och kontakter du vill ha kvar när du närmar dig studietidens slut.

Migrering/flytt av e-post

När du avslutar dina bör du migrera/spara undan e-post och information du vill behålla. Samma sak gäller om du vill avsluta din e-post i samarbete med Google och få posten skickad till en privat adress.

Det finns flera olika verktyg och metoder för migrering av e-post som fungerar mer eller mindre bra ute på nätet. Vi ger inga rekommendationer kring detta då behoven ser olika ut för olika studenter. Har du däremot bara en mindre mängd e-post du vill spara så kan du vidarebefordra breven, ett i taget, till din nya e-postadress. Glöm då inte att verifiera att de kommit fram som de ska före stängning av det gamla e-postkontot. När det gamla e-postkontot väl är stängt har du normalt inga möjligheter att återfå eventuella förlorade brev eller annan information kopplat till kontot.

FAQ – Studentmail i samarbete med Google

Vad är Google Apps?

Google Apps är ett samlingsnamn för Googles funktioner för e-post (Google mail), chatt, kalender, dokumentdelning med mera. Studentmailen vid Örebro universitet baserar sig på Google Apps men är fristående från Googles publika tjänst www.gmail.com. I denna FAQ avser begreppet Google Apps vår studentmail i samarbete med Google.

Kan jag byta från Google Apps till annan e-post om jag ångrar mig?

Ja. Gå till webbsidan https://mittkonto.oru.se för att byta till annan e-postadress. Observera att om du gör detta så avslutar du din e-post i samarbete med Google. Du kan efter bytet inte komma åt ev. gammal post på ditt Googlekonto.

Kan jag byta från annan e-post till Google Apps?

Ja. Via webbsidan https://mittkonto.oru.se kan studenter som registrerat en egen e-postadress byta till Google Apps.

Jag vill inte ha Google Apps/Google mail!

Du kan registrera en befintlig adress istället men då går du miste om möjligheten att dela dokument och samarbeta i Google Apps. Du går även miste om framtida funktioner för grupparbete som kan komma att läggas till i Google Apps.
Vill du ha kvar möjligheten till grupparbete i Google Apps men läsa din post via ett annat e-postkonto så kan du registrera dig för Google Apps men ställa in vidarebefordran av post till en annan adress. Läs mer om vidarebefordran längre ned på denna sida.

Kommer det gamla e-postsystemet (mail.student.oru.se) avvecklas?

Ja. Det gamla systemet avvecklades den 31/3 2011.

Får jag ha kvar Google Apps när jag avslutar mina studier?

Nej. Däremot kommer du att få tid på dig att flytta befintlig data innan kontot stängs. Du kan efter avslutade studier gratis skapa ett privat Google Apps konto (www.gmail.com) och flytta din post till detta.

Vilka uppgifter skickar ni till Google?

För att tjänsten skall fungera så registreras nya konton med uppgifter om namn och UID. UID är ditt användarnamn för universitetets studenttjänster och skapas av några bokstäver ur för- och efternamn samt terminsuppgift. Om du väljer att aktivera IMAP/POP för Google Apps så kommer också ett specifikt IMAP/POP-lösenord att lagras hos Google. Google ser dock aldrig det lösenord som du använder för Googles webbaserade funktioner.

Läser Google min e-post?

Nej. Google läser inte din e-post. Däremot kan de ge riktad reklam utifrån automatiserad sökning efter vissa ord i text (AdWords). Universitetets version av Google Apps är dock reklamfri.

Hur mycket plats får jag?

Google erbjuder just nu ca 7,5GB lagringsutrymme för e-post.

Vad är IMAP/POP?

IMAP och POP är metoder för att läsa e-post via en e-postklient som exempelvis Outlook eller Thunderbird. Är du osäker om vilken metod som är bäst för dig bör du läsa på innan du aktiverar dessa funktioner.

Fungerar IMAP/POP om jag använder Google mail?

Google Mail har stöd för både IMAP och POP. Vill du använda IMAP/POP så måste du först sätta ett separat lösenord för detta via webbsidan https://mittkonto.oru.se. Det lösenord du väljer för IMAP/POP måste dock vara skiljt från det du använder internt för universitetets tjänster. IMAP/POP aktiverar du i din Googlemail genom att klicka på det lilla kugghjulet i övre högra hörnet av webbfönstret och därefter välja "Settings/Inställningar för mail" >> "Fowarding and POP/Vidarebefordran och POP". Följande inställningar skall användas i den e-postklient du valt:

Om du använder IMAP
IMAP server: imap.gmail.com
Port: 993 SSL/TLS
SMTP server: smtp.gmail.com
Port: 465 SSL/TLS

Om du använder POP
POP server: pop.gmail.com
Port: 995 SSL/TLS
SMTP server: smtp.gmail.com
Port: 465 SSL/TLS

INLOGGNINGSUPPGIFTER FÖR IMAP/POP
User account:This is an email address (UID = Det användarnamn du loggar in i Studentforum med)

Password: Google IMAP/POP password (Ej ORUCAT-Lösenord)

Lösenordet för IMAP/POP lagras hos Google och är skiljt från det lösenord du använder för universitetets interna tjänster (exempelvis BlackBoard och Studentforum). Läser du däremot studentmailen via en webbläsare så använder du samma lösenord som för de interna tjänsterna (Studentforum m.fl.).

Det går inte logga in via IMAP/POP (felaktigt användarnamn/lösenord)

Om du valt ett IMAP/POP-lösenord och aktiverat funktionen i Google men ändå inte kan ansluta via IMAP/POP kan du behöva återställa denna funktion för ditt e-postkonto.

Google är känsligt för upprepade felaktiga inloggningsförsök eller klienter som hämtar post allt för ofta (var 10 minut eller tätare). Vid problem gå till denna länk och lås upp kontot för IMAP/POP:

https://www.google.com/a/studentmail.oru.se/UnlockCaptcha

Observera att lösenordet som efterfrågas via denna länk är det som valts specifikt för IMAP/POP och inte ORUCAT-lösenordet som används för Studentforum. Verifiera även så att eventuella brandväggsregler i din dator och ditt nätverk inte förhindrar anslutningen.

Hur byter jag lösenordet till Google Apps?

Byte av lösenord sker via https://account.oru.se/orucatpwdext/ OBS! Det lösenord du har för Google Apps webbmail är samma som för dina övriga studenttjänster, till exempel Studentforum. Använder du däremot en IMAP/POP-klient för ditt Google konto så får du sätta ett separat lösenord för detta. IMAP/POP-lösenord hanterar du på sidan https://mittkonto.oru.se.

Jag har glömt mitt lösenord. Hur gör jag?

Om du har glömt ditt lösenord kan du gå till Studentcentrum i Långhuset för att få hjälp att återställa detta. Ta med legitimation! Har du glömt det IMAP/POP-lösenord du valt för Google Apps så kan du själv byta lösenordet på sidan https://mittkonto.oru.se. Observera att detta lösenord inte ger access till Google Apps via vanlig webbläsare.

Jag har en annan e-postadress som jag vill att all min e-post ska skickas vidare till, hur gör jag?

Du ställer in vidarebefordran av dina e-postmeddelanden i Googles gränssnitt. Logga in på Google Apps via http://www.studentmail.oru.se/ och klicka sedan på det lilla kugghjulet i övre högra hörnet av webbfönstret. Välj därefter "Settings/Inställningar för mail" >> "Fowarding and POP/Vidarebefordran och POP" och ange här adressen du vill vidarebefordra din e-post till. När detta är gjort kommer du att få ett svarsbrev till det e-postkonto du vill vidarebefordra post till med en länk för verifiering. Klicka på länken och gå därefter in i din Googlemail igen för att slutgiltigt aktivera vidarebefordran under "Settings/Inställningar" >> "Fowarding and POP/Vidarebefordran och POP".

OBS! Det är lätt att missa det sista steget för att aktivera vidarebefordran. Notera att vidarebefordran inte blir aktiv direkt när man klickat på länken i svarsbrevet. Du måste efter detta aktivera vidarebefordran i din Googlemail enligt beskrivningen ovan.

Hur importerar jag kontakter?

Du kan importera adressböcker från Outlook, Hotmail, Yahoo! m.fl. till ditt Google-konto. Detta är inte svårt, men du måste utföra ett par steg.

Först måste du formatera dina kontakter som en CSV-fil. Ofta är adressböcker som exporterats från andra e-postleverantörer redan formaterade som CSV-filer. Du kan även skapa din egen.
När du har en CSV-fil med alla dina kontakters information kanske du måste formatera filen så att den blir kompatibel med Googles e-post. Sedan kan du importera filen och föra över dina kontakter. Observera att du endast kan importera 3 000 kontakter samtidigt. Om du har mer än 3 000 kontakter måste du skapa flera CSV-filer som du lägger upp.

How do I change language in Google Apps?

Login to http://www.studentmail.oru.se

Click on the sprocket icon in the top right corner and select "Inställningar för mail"

Choose your preferred language in the drop down menu labeled "Språk"

Jag kan inte logga in i min studentmail

Försök alltid först med att logga in i Studentforum och gå till din e-post via fliken ”Studentmail & länkar”. Kommer du inte in i studentforum så är det troligtvis ett generellt problem med användarnamn eller lösenord. Vänta ett tag och försök igen. Kvarstår felet så kontakta Studentcentrum i Långhuset för att sätta om lösenordet (OBS! Tag med legitimation!). Hjälper inte detta kan du kontakta IT-supporten.

E-post kommer inte fram till mitt e-postkonto

Kontrollera om meddelandet hamnat i din postlåda för spam (skräppost). Du kan välja att aktivera visning av denna genom att, när du är inloggad i din Google mail, klicka på kugghjulet i webbfönstrets övre högra hörn -> Inställningar för mail -> Etiketter. Hjälper inte detta kan du kontakta IT-supporten för felsökning.

Jag kan inte läsa min e-post via min mobiltelefon

Med alla telefonmodeller som finns kan vi inte ge support i dessa ärenden. Vi rekommenderar därför att du söker information hos din mobiltillverkare samt på Googles publika instruktionssidor för detta.

Jag får för mycket skräppost!

Får du mycket skräppost så kan du själv skapa filter för att automatiskt sålla bort post från vissa avsändare eller post som innehåller vissa ord. Filter skapar du genom att, när du är inloggad i din Google mail, klicka på kugghjulet i webbfönstrets övre högra hörn -> Inställningar för mail -> Filter -> Skapa ett nytt filter.

Har du andra frågor kring Google Apps?

Om du har några andra frågor kring Google Apps kan du hitta många svar på Googles hjälpcenter. Observera att detta är generell hjälp för Googles tjänster. Örebro universitet stödjer för närvarande inte alla beskrivna funktioner på hjälpsidorna. Vad gäller beskrivningarna för konton och lösenord på hjälpsidorna avser dessa endast Googles allmänna tjänster. Du som student hittar svar på frågor kring konton och lösenord längre upp på denna sida.

Tips! Hittar du inte det du söker så leta på de engelska hjälpsidorna. Ibland har Google inte hunnit översätta alla frågor och svar.

För frågor kring e-post och chatt:
http://mail.google.com/support/?hl=sv

För frågor kring kalender:
http://www.google.com/support/calendar/?hl=sv

För frågor kring dokumenthantering:
http://docs.google.com/support/?hl=sv

För information om eventuella driftsstörningar:
http://www.google.com/appsstatus#hl=sv

Uppdaterad: 2011-09-13

Sidansvarig: This is an email address