Minor Field Studies -MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Här får du möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en så kallad fältstudie, d.v.s. samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Det är respektive institution som ansöker om MFS-stipendier från Universitets- och högskolerådet, UHR. Nedanstående institutioner har egna hemsidor om MFS. Om du inte hittar din institution bland länkarna så kan du kontakta en studievägledare på din institution för mer information om det finns MFS-stipendier på institutionen.

MFS vid Handelshögskolan

MFS vid Institutionen för hälsovetenskap och medicin

MFS vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

MFS vid Institutionen för läkarutbildning

MFS vid Institutionen för naturvetenskap och teknik

Studievägledare vid Örebro universitet

UHRs information till studenter om MFS

Uppdaterad: 2015-10-28

Sidansvarig: This is an email address