Minor Field Studies -MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Här får du möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en så kallad fältstudie, d.v.s. samla material till din uppsats på C-eller avancerad nivå. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Tanken bakom programmet är att du ska få möjlighet att sätta dig in i utvecklingsfrågor och förhoppningen är att MFS-studien ska leda till ett fortsatt engagemang i internationella frågor och bidra till ökad för­ståelse för utvecklingsproblematiken.

Det ekonomiska stödet ges i form av ­stipendier och varje stipendium är för närvarande 27.000 SEK. Stipendiet täcker delvis dina utgifter och behöver i de flesta fall kompletteras med studiemedel från CSN. Stipendierna får inte delas av studenter utan är personliga.

Så här söker du ett MFS-stipendium steg för steg:

Uppdaterad: 2014-06-25

Sidansvarig: This is an email address