Minor Field Studies -MFS

Minor Field Studies, MFS, är ett Sida-finansierat stipendium. Här får du möjlig­het att åka till ett utvecklingsland för att göra en så kallad fältstudie, d.v.s. samla material till din uppsats eller examensarbete för kandidat-, magister- eller masterexamen. Fältstudietiden omfattar 8–10 veckor.

Tanken med programmet är att du ska få möjlighet att sätta dig in i utvecklingsfrågor och förhoppningen är att MFS-studien ska leda till ett fortsatt engagemang i internationella frågor och bidra till ökad för­ståelse för utvecklingsproblematiken.

Det är respektive institution som ansöker om MFS-stipendier från Universitets- och högskolerådet, UHR. Kontakta studievägledare på din institution för mer information om det finns MFS-stipendier på institutionen.

Studievägledare vid Örebro universitet

UHRs information till studenter om MFS

Uppdaterad: 2014-11-24

Sidansvarig: This is an email address