Behörighet och uttagning

Behörighet och uttagning för utbytesstudier

Det finns riktlinjer för vad som ska gälla när man som student ansöker om en utbytesplats via Örebro universitet. Riktlinjerna är beslutade av rektor och de gäller för hela Örebro universitet. Tanken är att oavsett vilken institution du söker genom så ska reglerna vara lika. I riktlinjerna finns det även med ett meritvärderingssystem som används i de fall det är konkurrens om platserna.

Läs noga igenom riktlinjerna till höger innan ansökan så du vet vad som gäller.

Generella krav

Först och främst måste du uppfylla ett antal generella krav för att kunna bli nominerad. Att bli nominerad innebär att Örebro universitet rekommenderar avtalsuniversitetet att anta en utvald student eftersom Örebro universitet aldrig kan anta en student till ett annat universitet. Det är alltid det mottagande universitetet som gör den slutliga antagningen.

Meritvärdering

Är det konkurrens om utbytesplatserna gör de Internationella koordinatorerna en meritvärdering av studenter som sökt till universitet som har fler sökande än antal platser. Ju högre meritpoäng desto bättre chans har du att få just den utbytesplats du vill ha.

Nominering

Efter meritvärderingen skickas ett nomineringsbesked till studenter som sökt och beviljats utbytesplats. Även de som av någon anledning inte fått utbytesplats får i detta läge ett besked.

Nomineringsbeskedet skickas via e-post och där står det vilken utbytesplats du nominerats till. Du måste svara på nomineringsbeskedet, ett uteblivet svar räknas som "nej tack"! Tackar du nej i ett senare skede, efter det att svarstiden gått ut räknas det som att du tilldelats en utbytesplats. Om du sedan söker utbytesplats på nytt kommer du då att hamna sist i rangordning oavsett vilka meritpoäng du har! Håll därför noga koll på datumen för att tacka ja eller nej!

De Internationella koordinatorerna nominerar sedan studenterna till avtalsuniversitetet som sedan gör den slutliga antagningen.

Uppdaterad: 2015-03-18

Sidansvarig: This is an email address