Försäkring

Student UT-försäkring via Kammarkollegiet

Örebro universitet har tecknat en samlingsförsäkring, Student UT, via Kammarkollegiet. Försäkringen gäller vid studier, VFU/praktik, ex-jobb och MFS-studier utomlands under den officiella termins-/praktiktiden och motsvarar dels skyddet enligt den generella studentförsäkringen, dels ett reseförsäkringsskydd. Den kostar dig inget som student.

Försäkringskort utanför EU/EES och Schweiz

Om du ska åka utanför EU behöver du ha med dig ett försäkringskort, ett s.k. Medical Insurance Card som visar att du omfattas av Kammarkollegiets försäkring för sjukvård. Försäkringskortet ansvarar du själv för att hämta hos Internationell koordinator, se nedan vilka underlag som krävs för utfärdandet av kortet.

Försäkringskort inom EU/EES och Schweiz

Om du ska åka till ett land inom EU/EES eller till Schweiz tar du med dig det Europeiska sjukförsäkringskortet som du beställer på Försäkringskassans hemsida. Mot uppvisande av detta kort betalar du samma avgift för vård som invånarna i landet. Kammarkollegiets försäkring gäller även dig som studerar i något av dessa länder, skillnaden är att du inte behöver ta med dig något försäkringskort när du reser eftersom det är det Europeiska sjukförsäkringskortet som gäller vid sjukdom.

Hur gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt i utbildningslandet så länge studierna eller praktiken bedrivs, samt två veckor före och efter denna tid. Försäkringen gäller även under direkt resa mellan utbildningslandet och hemorten i Sverige.

Det är viktigt att du noga tar del av försäkringsvillkoren. Det är också ditt ansvar att komplettera denna försäkring med annan reseförsäkring om det behövs för just dig för att få ett fullgott försäkringsskydd. Om du till exempel vill resa runt i värdlandet före eller efter studieperioden, eller om du vill besöka ett annat land under studieperioden så gäller inte Student UT- försäkringen!

Om något händer

Om olyckan är framme och du måste använda försäkringen ska du själv hämta skadeanmälan från Kammarkollegiets hemsida. När du fyllt i alla uppgifter och kompletterat med eventuella kvitton skickar du anmälan direkt till Kammarkollegiet förutom första sidan av anmälan som International Office måste skriva under innan vi skickar den till Kammarkollegiet för beslut.

Universitet som inte godtar Student UT

De allra flesta amerikanska universitet godtar inte längre Kammarkollegiets försäkring Student UT. Detta gäller även vid Bishop's University och University of New Brunswick (både Fredericton och Saint John) i Kanada. I dessa fall krävs att du tecknar deras försäkring. Du måste som student själv betala denna extraförsäkring. Skyddet i dessa försäkringar kan variera, så du kan komma att behöva använda Kammarkollegiets kostnadsfria försäkring Student UT trots att du köpt en försäkring via ditt värduniversitet.

Så här får du ditt försäkringskort för Student UT-försäkring:

Uppdaterad: 2011-06-15

Sidansvarig: Pia Bro-Nygårdhs