Språkkrav för utbytesstudier

För kurser där undervisningsspråket är engelska

För att söka till något av Örebro universitets partneruniversitet krävs normalt inget språktest om du har någon av följande kurser i engelska från gymnasiet:

  • Engelska kurs A/Engelska 5 med lägst betyget G/E.

För kurser där undervisningsspråket är annat än engelska

För studier i Europa på ett annat språk än engelska, till exempel spanska, franska, tyska med flera, krävs normalt att du i din ansökan om utbytesstudier visar att du har tillräckliga kunskaper i det aktuella språket.

Du ska i din ansökan om utbytesstudier kunna styrka dina språkkunskaper i undervisningsspråket genom något av följande alternativ:

-minst 15 högskolepoäng på A-nivå i undervisningsspråket
eller
-gymnasiebetyg i språket med lägst betyget G/E/3
eller
-minst betyget G/E/3 i hemspråk kurs A/modersmålskurs A
eller
-intyg på motsvarande (t.ex. språkkurs utomlands eller sommarkurs).

Med reservation för ändringar!

Uppdaterad: 2015-04-08

Sidansvarig: This is an email address