Utbildning på forskarnivå

Vad är utbildning på forskarnivå?

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning. Den här utbildningen kallades tidigare forskarutbildning.

Utbildningen som avslutas med doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års studier på heltid. Utbildningen för licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng och kräver motsvarande två års studier på heltid.

Utbildningen på forskarnivå vid Örebro universitet

Vid Örebro universitetet anordnas utbildning på forskarnivå i 24 ämnen inom naturvetenskap, teknik, medicin och hälsa samt samhällsvetenskap och humaniora. Utbildningen bedrivs med bas i respektive forskarutbildningsämne.

Uppdaterad: 2015-11-04

Sidansvarig: Sofia Sjödin