Psykologi

Psykologins uppgift är att söka förstå och klargöra varför människor tänker, känner, reagerar och handlar som de gör. Fokus är på individen och individens utveckling, men personen och personens fungerande är inte skilt från den miljö som han eller hon lever i. En viktig uppgift är därför att se personens tänkande, känslor och beteende som del i ett människa-miljö system.

Psykologin vid Örebro universitet har ett antal huvudområden. Dessa är utvecklings-, hälso-, arbets-, handikapp-, kriminal-, och socialpsykologi, men forskning bedrivs även kring miljömedicinska frågor, IT, beroende, biologisk mognad, antisocialitet, familj- och skolfrågor, arv och miljö, och prevention / intervention.

Kurser

  • Kvantitativa forskningsmetoder, 15 hp

    Ämne: Psykologi
    Quantitative Research Methods 15 ECTS. Kursen ges höstterminen 2014 med start 12 september. Detta... Läs mer

Uppdaterad: 2014-11-17

Sidansvarig: Kristina Lexell