Utvärdering

För att vi som arbetar i processen avhandlingsframställning ska få en uppfattning om hur du som doktorand uppfattar denna del av avhandlingsarbetet – så att vi kan arbeta på att bli bättre – ber vi dig besvara nedanstående frågor. Ditt svar vill vi ha efter spikningen, men före disputationen. Formuläret är utformat på ett sätt som gör att alla svar hanteras anonymt.

Tack på förhand!

5) Vilken är din helhetsbedömning av processen?
6) Är det något annat du vill tillägga angående avhandlingsframställningen?
 
 

Uppdaterad: 2013-12-19

Sidansvarig: Erik Norgren