Medicinsk vetenskap

 • Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  General Scientific Methods in Medical Science, Third Level, 15 higher education... Läs mer
 • Begreppsutveckling inom vårdvetenskap, forskarnivå, 7,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Concept development in caring sciences, 7,5 higher education credits Kursbeskrivning Med utgångspunkt i... Läs mer
 • Bioinformatik och Mikroarray, 4,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Denna information finns endast på engelska. Läs mer
 • Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap, Universitetsgemensam
  Research ethics and good research practice, 3 higher education credits Kursbeskrivning Universitetsgemensam... Läs mer
 • General Scientific Methods in Medical Science 15 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Denna information finns endast på engelska. This information is only available in English. Läs mer
 • Humangenetik med tillämpad bioinformatik, 4,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Denna information finns endast på engelska. Human Genetics and Applied Bioinformatics, 4,5 credits Läs mer
 • Introduktion till kvalitativa metoder 4 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Introduction to qualitative methods 4 higher education credits Allmänt Kursen ges som en baskurs inom... Läs mer
 • Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik, 7,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Clinical research methodology, epidemiology and biostatistics, 7,5 credits Kursen kommer att ges nästa gång... Läs mer
 • Tvärvetenskaplig seminarieserie, 2,5 hp och 1 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Seminars on interdisciplinary, 2,5 hp och 1 hp Obligatorisk kurs för doktorander antagna till den allmänna... Läs mer

Uppdaterad: 2014-01-24

Sidansvarig: Jill Widén