Medicinsk vetenskap

 • Allmänvetenskaplig kurs i forskningsmetodik, forskarnivå, 7,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Basic Research Methodology, Third Level, 7,5 higher education credits Kursbeskrivning Kursens syfte är att... Läs mer
 • Begreppsutveckling inom vårdvetenskap, forskarnivå, 7,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Concept development in caring sciences, 7,5 higher education credits Kursbeskrivning Med utgångspunkt i... Läs mer
 • Bioinformatik och Mikroarray, 4,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Denna information finns endast på engelska. Läs mer
 • Forskningsetik och god forskningssed, 3 hp

  Research ethics and good research practice, 3 higher education credits Kursbeskrivning VT 2014 ges den... Läs mer
 • General Scientific methodology, 7,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Denna information finns endast på engelska. This information is only available in English. Läs mer
 • Humangenetik med tillämpad bioinformatik, 4,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Denna information finns endast på engelska. Human Genetics and Applied Bioinformatics, 4,5 credits Läs mer
 • Introduktion till kvalitativa metoder 4 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Introduction to qualitative methods 4 higher education credits Kursen ges som en baskurs inom... Läs mer
 • Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik, 7,5 högskolepoäng

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Clinical research methodology, epidemiology and biostatistics, 7,5 credits FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID TILL... Läs mer
 • Mätning av hälsorelaterad livskvalitet – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp VT 2014

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Measuring Health-Related Quality of Life (HRQoL) –assessment of function, health status and well-being, 7,5... Läs mer
 • Tvärvetenskaplig seminarieserie, 2,5 hp och 1 hp

  Ämne: Medicinsk vetenskap
  Seminars on interdisciplinary, 2,5 hp och 1 hp Den i medicinsk vetenskap obligatoriska... Läs mer

Uppdaterad: 2014-01-24

Sidansvarig: Jill Widén