Mätning av hälsorelaterad livskvalitet – skattning av funktion, hälsostatus och välbefinnande, 7,5 hp VT 2014


Measuring Health-Related Quality of Life (HRQoL) –
assessment of function, health status and well-being, 7,5 higher education credits

Kursbeskrivning

Skattningsskalor används i stor utsträckning inom den hälsovetenskapliga forskningen för bedömning och utvärdering av hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet (HRQoL). Kursens syfte är att ge en fördjupning i mätning av HRQoL med avseende på metod, tillämpning, analys, tolkning samt presentation och resultat.

Kursens huvudsakliga innehåll:

Nyckelbegrepp och metoder vid mätning av HRQoL
Typer av mätinstrument - generella, sjukdoms- och domänspecifika
För- och nackdelar med olika metoder och HRQoL instrument
Konstruktion, validering och värdering av HRQoL instrument
Principer för översättning och kulturell anpassning
Analys och tolkning av HRQoL data samt presentation och resultat
Tillämpning i klinisk och epidemiologisk forskning
HRQoL mätning som underlag för hälsoekonomisk analys


Grundläggande behörighet att delta har den som är antagen till utbildning
på forskarnivå vid svenskt lärosäte eller motsvarande utbildning
utomlands.

Kursansvarig: Jan Karlsson, This is an email address

Sista ansökningsdag 3 januari 2014

Uppdaterad: 2014-01-24

Sidansvarig: Jill Widén